Excuses Nederlandse bisschoppen voor geweld

De Nederlandse bisschoppen bieden hun excuses aan aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Ze reageren op de publicatie van een vervolgonderzoek van de zogenoemde commissie-Deetman, dat adviseert om bemiddelaars aan te stellen voor vrouwen die als kind zijn misbruikt door katholieke geestelijken.

In het rapport van de commissie staat dat tussen 1945 en 2010 een groot aantal katholieke meisjes door religieuzen seksueel zijn misbruikt of mishandeld. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend, maar mogelijk gaat het om tienduizenden.

Meisjes die zonder jas in de regen moeten staan, van de trap gegooid worden, met het hoofd in de wc-pot gehouden worden terwijl wordt doorgetrokken, dagenlang geen of bedorven eten krijgen, braaksel moeten opeten en bij bedplassen met hun natte spullen op hun hoofd voor andere kinderen moeten staan: het zijn voorbeelden van meldingen aan de commissie.

Het fysieke en psychische geweld ging vooral uit van nonnen en zusters als onderwijzeres of verzorgster.

"Niet alleen de daders treft blaam, maar ook degenen die moesten toezien op een goede gang van zaken in de huizen en instellingen waar meisjes werden opgevangen en opgevoed. De bisschoppen en oversten leven mee en bieden oprecht excuus aan", zegt de Nederlandse bisschoppenconferentie. De bisschoppen zeggen zich te willen inzetten voor "herstel van vertrouwen, heling en verzoening".