Haaienvinnensoep maken wordt pak moeilijker

Cites, de regulator voor de handel in fauna en flora, heeft beslist om de wereldwijde handel in verschillende haaiensoorten te verstrengen. Goed nieuws voor de haaien die door overbevissing heel erg onder druk staan, maar slecht nieuws voor de Aziatische keuken.

De beslissing is met een erg ruime meerderheid goedgekeurd op de driejaarlijkse Cites-conferentie in Bangkok. Onder meer de witpunthaai (kleine foto), 3 soorten hamerhaaien (grote foto) en de haringhaai krijgen bijkomende bescherming. Die soorten in het bijzonder zijn de laatste jaren erg onder druk komen te staan door overbevissing. In veel Aziatische landen geldt haaienvinnensoep als een ware delicatesse.

Milieubeschermers proberen de haaien al langer extra te beschermen en reageren dan ook tevreden op de beslissing die ze "historisch" noemen. De ommezwaai is te danken aan verschillende Zuid-Amerikaanse landen die recent de toeristische waarde van de haaien hebben ingezien. Ook verschillende West-Afrikaanse landen hebben om economische redenen met de extra bescherming ingestemd.

Belangrijke kanttekening is wel dat de handel in de haaiensoorten niet aan banden wordt gelegd, de handel wordt wel gereguleerd. In de praktijk komt het er op neer dat er haaienquota komen, indien de quota overschreden worden, riskeren de landen een boete.

De conferentie in Bangkok is evenwel nog niet voorbij. In de laatste stemming kan alles nog weggestemd worden. Al wordt dat laatste niet verwacht.

Cites?

De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) , is een internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten. Cites heeft alleen betrekking op de handel in bedreigde soorten en niet op bescherming ter plaatse. Dit betekent dat Cites geen rechtsgevolgen heeft voor heel veel bedreigde soorten. De overeenkomst, die uit 1974 stamt, is ondertussen door 177 landen ondertekend.