Hoe zit dat met die waarborgen voor Arco?

De staatswaarborgen voor de coöperanten van Arco zijn een politieke en economische gordiaanse knoop. Arco is het opgedoekte financiële vehikel van de christelijke arbeidersbeweging ACW dat in de problemen kwam door het Dexia-debacle.

Zijn de coöperanten via Arco gewone aandeelhouders van de omgevallen financiële groep Dexia of niet? Dat is de hamvraag waar de Raad van State zich moet over buigen en het is intussen ook een politiek getint verhaal geworden.

De auditeur van de Raad van State en veel gewone aandeelhouders van Dexia vinden alleszins dat de Arco-coöperanten geen voorkeursbehandeling (lees waarborg) mogen krijgen. Bovendien is bij de toekenning van die waarborgen door de overheid de procedure niet gevolgd, aldus de auditeur.

Als de Raad van State negatief oordeelt, kunnen de coöperanten van Arco fluiten naar de overheidswaarborg die de regering van premier Yves Leterme (CD&V) hen eind 2008 en dat via koninklijke besluiten bevestigd werd in oktober 2011-na de val van Dexia- toekende. Niet onbelangrijk, want die factuur voor de federale regering zou kunnen oplopen tot 1,5 miljard euro en in deze schrale begrotingstijden is dat geen leuk vooruitzicht.

Onder het puin van Dexia

Bij de ondergang van een bedrijf zijn de aandeelhouders hun inbreng kwijt en dat geldt dus ook voor Arco, dat zowat 90% van "zijn eieren in het Dexia-mandje" had belegd. Arco gaat nu in vereffening, maar dat zal wellicht niet volstaan om de coöperanten hun geld terug te geven. Dus belooft de overheid om dat te doen.

Arco en het ACW zeggen dat de coöperanten geen echte aandeelhouders zijn en dus recht hebben op die waarborg, omdat hun winstdeelname beperkt is en hun aandeel in Arco niet vrij verhandelbaar is. De coöperanten zeggen bovendien dat Arco hen die aandelen verkocht als een "veilig beleggingsinstrument" als alternatief voor een gewone spaarrekening.

De tegenstanders vegen dat van tafel. Volgens hen zijn de coöperanten via Arco aandeelhouder van Dexia en mogen die geen garanties krijgen die de gewone privé-aandeelhouders van de bank ook niet krijgen. Of omgekeerd: dat ALLE aandeelhouders van Dexia recht hebben op gelijke behandeling (lees waarborg). Dat Arco de coöperanten dan slecht heeft ingelicht, verandert volgens hen niets aan de zaak. Bovendien zouden de meeste coöperanten nauwelijks 2.000 euro per persoon ingelegd hebben, een verlies dat voor de meeste mensen niet dramatisch hoeft te zijn.

Ook politiek ligt de stok nu opnieuw in het hoenderhok, na uitspraken van EU-commissaris Karel De Gucht (Open VLD). Het laatste woord ligt evenwel bij de Raad van State.