Kardinalen zetten punt achter "pre-conclaaf"

In Vaticaanstad hebben de bijeengekomen kardinalen een punt gezet achter de voorbereidende werkzaamheden voor het conclaaf, dat morgen begint. Aan dat "pre-conclaaf" hebben alle kardinalen deelgenomen, ook zij die niet stemgerechtigd zijn en dus niet mogen deelnemen aan het conclaaf.
De brandweer van het Vaticaan installeert de "conclaaf-schouw"

Aan de zogenaamde tiende algemene congregatie namen 152 mensen deel, onder wie de 115 stemgerechtigde kardinalen die tijdens het conclaaf een opvolger voor Benedictus XVI zullen kiezen.

Wat de kardinalen juist bespreken tijdens het pre-conclaaf, is koffiedik kijken. Officieel luidt het dat ze het hebben over het profiel van de nieuwe leider van de Rooms-Katholieke Kerk, maar wellicht gaat het ook over wie in aanmerking komt voor de job.

"De volgende paus komt aan het hoofd te staan van een wereldkerk waarvan het zwaartepunt alsmaar minder in Europa ligt", legt onze tv-collega André Vermeulen uit vanuit Rome. "Nu al woont de grootste groep katholieken in Latijns-Amerika en binnenkort zal driekwart van de gelovigen niet-Europees zijn."

Naast een spiritueel wereldleider moet de paus ook een goede bestuurder zijn. "Hij moet er aan de ene kant in slagen om binnen de top van de Kerk orde op zaken te stellen, maar aan de andere kant moet hij ook de 2.000 jaar oude boodschap van de Kerk actueel maken", zegt Vermeulen.

Veel namen, slechts één "gelukkige"

Wie de gelukkige wordt, is voorlopig een groot vraagteken. "Er zijn wel tien of twaalf namen die genoemd worden", zegt André Vermeulen, "en misschien wordt het nog iemand anders."

Volgens Vaticaanwatchers zou kardinaal Angelo Scola van Milaan (foto) de steun van 40 kardinalen genieten, kardinaal Odilo Scherer van São Paulo zou 25 kardinalen achter zich hebben geschaard. Wie het ook wordt, er komt pas witte rook uit de schouw van de Sixtijnse kapel als iemand 77 van de 115 stemmen achter zich krijgt.

Morgen beginnen de kardinalen eraan. Eerst wonen ze de zogenoemde verkiezingsmis bij, waarop ze zich in de late namiddag terugtrekken in de Sixtijnse kapel. Tot een nieuwe paus is verkozen, zullen er de volgende dagen telkens vier stemmingen zijn: twee 's voormiddags en twee 's namiddags.

De stembriefjes worden telkens na de beide stemmingen in de voor- en namiddag verbrand, rond 12 en 19 uur. Dan is ook rook boven de kapel te zien. Is de eerste stemming in de voor- of namiddag al succesvol, worden de stembriefjes onmiddellijk verbrand. En dan is er witte rook, uiteraard.