Niet alle fluohesjes zijn veilig

Een controle door de federale overheidsdienst Economie van in België verkochte fluorescerende veiligheidshesjes heeft teleurstellende resultaten opgeleverd. Amper 4 van de 56 tussen 2010-2011 gecontroleerde hesjes bleek volledig in orde. 24 hesjes moesten zelfs uit de handel gehaald worden wegens zware tekortkomingen.
archiefbeeld

Nog eens 26 fluohesjes vertoonden volgens de FOD "een middelhoog risico". Van die hesjes werd de verkoop stopgezet zolang de nodige aanpassingen niet werden uitgevoerd. Een nacontrole van de niet-conforme producten een jaar later wees uit dat alle bedrijven de opgelegde corrigerende maatregelen hadden uitgevoerd.

De FOD Economie controleerde de administratieve conformiteit (zoals etikettering, CE-markering, gebruiksaanwijzing, vereiste documenten en certificaten) en de technische veiligheidsaspecten (eigenschappen van het fluorescerende en retroreflecterende materiaal). Dat laatste gebeurde in een extern onafhankelijk laboratorium.

Bij de hesjes die volgens de FOD Economie een "ernstig risico" vertoonden, was het retroreflecterende materiaal vaak niet goed genoeg. Wie die vestjes draagt, is in het duister niet zichtbaar.

De FOD Economie roept de consument op om bij de aankoop van een fluohesje op een aantal zaken te letten. Zo moet het hesje een CE-markering hebben en moet er een gebruiksaanwijzing bij zitten. De vermelding van de norm EN 1150 of EN 471 op het etiket is een indicatie dat het vestje voldoet aan de nodige veiligheidsvereisten.

De meest zichtbare fluokleuren zijn geel, groen, oranje, rood en roze, luidt het. De oppervlakte van het reflecterende materiaal, de grijze strip, moet voldoende groot zijn. Een te grote opening aan de zijkant vermindert de zijdelingse zichtbaarheid. De FOD waarschuwt nog dat het dragen van een rugzak of andere tas de zichtbaarheid vermindert.