Rutten (Open VLD): "Er komt geen onderzoekscommissie"

De omstreden contracten tussen het ACW en Belfius Bank konden vandaag door federale parlementsleden worden ingekeken in de Kamer. Elke partij mocht één lid aanduiden dat de vertrouwelijke documenten kon inzien, onder toezicht van een ambtenaar. De parlementsleden mochten geen nota's nemen, kopieën maken of gebruik maken van een opnametoestel. Veel lekte er dus niet uit, maar in "Terzake" liet Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten alvast verstaan dat er geen parlementaire onderzoekscommissie komt.

De contracten tussen ACW en Belfius maakten veel ophef en leidden uiteindelijk tot het ontslag van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V). De contracten maakten een eind aan de omstreden winstbewijzen van het ACW, maar onduidelijkheid over de 1,5 procent extra rente die ACW kreeg, leidde tot discussie.

Door alle heisa verbraken het ACW en Belfius uiteindelijk de overeenkomst over die 1,5 procent. Desondanks drongen verschillende parlementsleden erop aan de contracten toch in te kijken, om te weten wat er juist was afgesproken tussen de bank en de koepel van de christelijke arbeidersbeweging.

Jean-Marie Dedecker was de eerste die de papieren inzag. Achteraf zei hij dat hij zich aan de geheimhouding zou houden, maar dat hij genoeg gezien had om een parlementaire onderzoekscommissie te verantwoorden. "Er staan een aantal zaken in en ik vind dat het onze plicht is om dat uit te zoeken tot op het bot."

Ook Peter Dedecker (N-VA) ontdekte in de documenten elementen die hem enkel in de overtuiging sterken dat er een onderzoekscommissie moet komen. Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) liet zich in dezelfde zin uit.

"De enige manier om te achterhalen wat de echte waarheid is, is een parlementaire onderzoekscommmissie", liet Meyrem Almaci (Groen) optekenen.

De leden van de meerderheid onthielden zich van elke commentaar. "De transparantie die gevraagd werd, hebben we gekregen", zei Carl Devlies (CD&V).

Voor Open VLD passeerde Luk Van Biesen in het parlement, op een erg discrete manier blijkbaar, want niemand had hem opgemerkt. Zijn voorzitter Gwendolyn Rutten zei in "Terzake" dat "Van Biesen in eer en geweten aan haar heeft laten weten dat hij  niets heeft gezien dat verdere stappen noodzakelijk maakt". Met andere woorden: er komt geen parlementaire onderzoekscommissie, want Open VLD had hierbij de sleutel in handen.

Rutten merkte op dat ook de oppositieleden Jean-Marie Dedecker en Meyrem Almaci lieten noteren dat ze niets illegaals hebben ontdekt in de contracten. "Geen onderzoekscommissie, en stop met die sfeer van ruziemaken en begin met de begroting", zei Rutten.

"Geld genoeg voor coöperanten"

Vooral de overeenkomst over de intussen geschrapte 1,5 procent rente extra lijkt vragen op te roepen. In de contracten die de parlementsleden kunnen inkijken staan de voorwaarden waaraan het ACW moest voldoen om recht te hebben op die rente.

Een van de voorwaarden was dat het ACW genoeg reserves bij Belfius moest aanhouden, reserves van bijvoorbeeld de vakbond ACV of het ziekenfonds CM. Sommigen concluderen daaruit dat het ACW eigenlijk geld genoeg had om de coöperanten van Arco te vergoeden en dat de belastingbetaler daar niet voor moet opdraaien.