Vlaamse regering schuift BHG-beslissing voor zich uit

De Vlaamse regering wacht voor de beslissing om de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap op te starten op de procedures bij het Grondwettelijk Hof. Zo koopt de regering tijd om de onenigheid over dat onderwerp voor zich uit te schuiven.

De Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap (BHG), of de metropolitane gemeenschap, is een van de afspraken uit het akkoord over de zesde staatshervorming. Een akkoord dat de N-VA verkettert, maar dat door de Vlaamse regering wel in de praktijk moet worden gebracht.

Binnen de op te richten BHG moet er overleg komen tussen Brussel en alle gemeenten in Vlaams- en Waals-Brabant over de bevoegdheden die het gemeentelijke niveau overstijgen (die bevoegdheden zijn niet duidelijk vastgelegd, maar het gaat in de eerste plaats om verkeer en wegenwerken, red.).

De N-VA verzet zich tegen de BHG, omdat die de verfransing in de Vlaamse rand rond Brussel zou aanwakkeren. Franstalige partijen stellen de BHG soms voor als een toegeving van de Vlaamse partijen bij het akkoord over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Clash (even?) afgewend

"Wij hebben er vooral een probleem mee dat de gemeenten verplicht zouden zijn om mee te werken aan dat overleg", zegt Ben Weyts (N-VA), die in zijn gemeente Beersel een motie heeft ingediend om niet mee te werken aan de BHG. In Beersel werd die motie verworpen, maar onder meer in Steenokkerzeel en Overijse zijn er wel stappen ondernomen tegen de BHG. Overijse heeft een procedure opgestart tegen de BHG bij het Grondwettelijk Hof.

De Vlaamse regering is niet eensgezind over het onderwerp. Toch is er vrijdag op het kernkabinet een standpunt afgesproken.

"Vlaanderen zal zeker positief antwoorden op een vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om samen te zitten over een dergelijk samenwerkingsakkoord", zo luidt het standpunt. Maar dat betekent helemaal niet dat de Vlaamse regering achter de opstart van de BHG staat, die beslissing schuift ze voor zich uit. De Vlaamse regering wil eerst de procedures afwachten bij het Grondwettelijk Hof. Daardoor is een clash tussen de N-VA en de andere regeringspartijen (CD&V en de SP.A) voorlopig afgewend.

"CD&V verkoopt nederlaag als een overwinning"

Ben Weyts (N-VA) laat verstaan dat hij tevreden is dat het Grondwettelijk Hof zich eerst moet uitspreken voordat de Vlaamse regering een beslissing neemt over de BHG.

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) had bij de Vlaamse regering op een standpunt aangedrongen. Hij verweet Weyts dat hij aan "desinformatie doet" en dat hij de burgers in de rand opstookt. "Van Rompuy heeft dus zijn staart moeten intrekken", zegt Weyts na het besluit van de Vlaamse regering. "Toch probeert men hier van een overwinning een nederlaag te maken."