VRT reageert op bericht van De Morgen

De openbare omroep heeft in een persbericht gereageerd op een artikel in De Morgen over de financiering van programma's van Eén. "De berichtgeving over extra financiering is niet genuanceerd", klinkt het.

De VRT kent een gemengde financieringsvorm. Naast de overheidsdotatie wendt de VRT ook inkomsten aan uit reclame, sponsoring, productplaatsing en institutionele financiering. In De Morgen werd de inmenging van overheidsdiensten na instutionele financiering gehekeld.

Institutionele financiering verwijst naar een overheid of overheidsdienst die een deel van de kosten van een programma draagt. VLAM is partner van "Dagelijkse kost" en "Groenland", maar bepaalt de inhoud niet.

"Bij "Dagelijkse kost" bestaat de samenwerking er in dat tweemaal per week generieke Vlaamse seizoensproducten in de gerechten worden verwerkt. Het betekent geenszins dat VLAM bepaalt welke gerechten de kijker te zien krijgt. Bij het uitwerken van scenario's of het maken van de beelden wordt de externe partner niet betrokken", meldt de VRT.

"De VRT vindt het belangrijk dat ze ook in de toekomst van institutionele financiering gebruik kan blijven maken en zal er over blijven waken dat de redactionele onafhankelijkheid van haar programmamakers gerespecteerd blijft."