Geen aflatoxines in melk gevonden

De resultaten van de analyses die de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) heeft laten uitvoeren op aflatoxine in melk, zijn allemaal in orde. Er werd geen enkele overschrijding van de Europese norm vastgesteld.

Twee weken geleden werd in Duitsland Oost-Europese maïs gevonden die met het kankerverwekkende aflatoxine besmet was, en verleden week bleek dat een deel daarvan ook in ons land was terechtgekomen. Een klein deel van de besmette maïs was verwerkt in rundveevoeder.

Daarom heeft de BCZ uit voorzorg 50 monsters melk laten analyseren. De monsters werden genomen op 50 melkveebedrijven verspreid over heel het land, 30 in Vlaanderen en 20 in Wallonië.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft de monsters geanalyseerd en alle resultaten bleven onder de Europese norm van 0.05 ppb (parts per billion, één miljardste deel). Dat heeft de BCZ zelf gemeld.

De BCZ deelt voorts mee dat de zuivelindustrie de zaak blijft opvolgen. In het kader van de normale monitoring op aflatoxine zullen dit jaar nog 238 monsters melk onderzocht worden.

Schimmel

Aflatoxine is een gifstof die door schimmels van het geslacht Aspergillus wordt geproduceerd. Dat geslacht telt verschillende soorten, een bekende soort is Aspergillus flavus, die wereldwijd voorkomt.

De schimmel kan groeien op maïs, rijst, granen, peulvruchten, pinda's, hazelnoten, pistachenoten en nootmuskaat. Wanneer koeien besmet voeder eten, kan het toxine in de melk belanden. Aflatoxine kan leiden tot het ontstaan van levertumoren.