Topman BASF waarschuwt voor energiezekerheid en -kosten

Topman van BASF Antwerpen, Wouter De Geest, heeft bij de voorstelling van de jaarresultaten de alarmbel geluid over de energiebevoorradingszekerheid en stijgende energiekosten. Hij hoopt op een langetermijnvisie vanwege de overheid.

Volgens De Geest is energiebevoorradingszekerheid niet alleen voor de industrie, maar ook voor het hele land cruciaal. Hij noemt in dat verband het Brabo-project van Elia, dat in 1.000 MW extra transportcapaciteit vanuit Nederland voorziet. "Dat project moet absoluut gerealiseerd worden tegen de voorziene periode van 2017-2018," stelt de topman, "omdat op die manier Duitse windenergie via Nederland naar ons land kan komen."

Belangrijk voor hem is dat de vergunningsprocedure geen vertragingen kent. Volgens De Geest kan het uitblijven van een vergunning tot grotere calamiteiten leiden, zoals het uitvallen van installaties. Een plan om een ondergrondse 380 kilovoltkabel aan te leggen noemt De Geest esthetisch interessant, maar technisch niet haalbaar.

Een tweede waarschuwing gaat over de stijgende kost voor hernieuwbare energie. "Offshore windenergie is een goede zaak en we hebben er hier alle troeven voor, maar dat heeft ook een meerkost. Voor BASF Antwerpen zou de energiefactuur van 3 miljoen euro nu, tegen 2020 stijgen naar 20 miljoen euro, waardoor bepaalde productie niet meer rendabel zal zijn."

De BASF-topman kijkt daarvoor naar Duitsland: "daar is een soort cap voor de verbruiker ingesteld. Ik verneem dat men in de begrotingsgesprekken voor 2013 een eenmalig bedrag wil reserveren, maar er is een langetermijnbeleid nodig, met een verdeling van de lasten."

Omzet stijgt 3,2 procent, bedrijfswinst 32 procent lager

BASF realiseerde in zijn vestiging in Antwerpen vorig jaar een omzetstijging van 3,2 procent. De bedrijfswinst (EBIT) zakte daarentegen met 32 procent, hoofdzakelijk door hogere grondstofprijzen.

De omzet steeg van 6,96 miljard euro in 2011 tot 7,18 miljard euro een jaar later. Volgens CEO Wouter De Geest is de stijging toe te schrijven aan hogere verkoopprijzen (+5 pct), terwijl het verkochte volume met 2 procent daalde.

De bedrijfswinst kende wel een sterke daling, van 750 miljoen euro naar 510 miljoen, bijna een derde minder. "Daar spelen voornamelijk de grondstofprijzen", aldus De Geest. "Halfweg het jaar is bijvoorbeeld nafta, de grondstof voor onze crackerinstallatie, zeer duur geworden. Het effect van de grondstoffen ligt rond de 300 miljoen euro. Ook de zwakkere euro tegenover de dollar heeft een effect, wat onze marges onder druk heeft gezet." Verder speelt ook de afsplitsing van de meststoffenactiviteit een rol, alsook de gestegen kosten voor diensten en diverse goederen.

De investeringen op de site stegen in 2012 van 146,8 miljoen naar 161,4 miljoen euro. De werkgelegenheid bleef volgens de directie constant. Er gingen wel heel wat medewerkers - zonder jobverlies - over bij de verkoop van productie naar EuroChem, maar tegelijk werden 223 werknemers aangeworven.