Vlaamse overheid zoekt kantoorgebouw voor 2.000 ambtenaren

De Vlaamse regering wil tegen het najaar van 2016 een nieuw kantoorgebouw in Brussel huren voor meer dan 2.000 Vlaamse ambtenaren. Het nieuwe gebouw moet verschillende administraties samenbrengen die nu over de hoofdstad verspreid zitten.

"Op dit ogenblik ligt de huisvesting voor de Vlaamse ambtenaren in de hoofdstad verspreid over meerdere gebouwen en op verschillende locaties", zegt minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA). "Het merendeel van hen werkt in de Noordwijk, waar de Vlaamse Overheid verscheidene gebouwen huurt. In 2017 zal een aantal huurcontracten vervallen en ontstaat de behoefte aan vervangende kantoorruimte voor circa 2.000 tot 2.600 medewerkers."

Bourgeois liet de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de gunningsprocedure opstarten. Het is de bedoeling deze begin volgend jaar af te ronden. De opdrachtnemer zal het gebouw of complex ontwerpen en bouwen op een door hem voorgestelde locatie en nadien verhuren aan het Vlaams Gewest.

Het gebouw moet een bruto-oppervlakte hebben van veertig- tot vijftigduizend vierkante meter en moet op wandelafstand liggen van het station Brussel-Noord of Brussel-Centraal. Het gebouw moet ook energie-efficiënt zijn.