Belastingvrijstelling op oorlogspensioenen wordt uitgebreid

Verplicht ingelijfden bij de Wehrmacht, politieke gevangenen, krijgsgevangenen en joodse gedeporteerden die een oorlogspensioen van de Duitse staat krijgen, zijn voortaan vrijgesteld van het betalen van belastingen op dit inkomen. Dat is beslist na onderhandelingen tussen de Belgische en Duitse administraties. Het aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog dat een vrijstelling geniet, wordt daarmee uitgebreid.

Mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verplicht bij de Wehrmacht werden ingelijfd, politieke gevangenen, krijgsgevangenen, joodse gedeporteerden of andere personen die een Belgisch statuut van nationale erkentelijkheid hebben en een pensioen van de Duitse staat ontvangen, hoeven voortaan geen belastingen meer te betalen op dit inkomen. Dat laat de Federale Overheidsdienst Financiën weten na onderhandelingen tussen de Belgische en Duitse administraties.

Voor de slachtoffers van de nationaalsocialistische vervolging en de erkende voormalige gedeporteerden verandert er niets. Zij zijn enkele jaren geleden al vrijgesteld nadat een storm van protest was gerezen over de Duitse eis tot belastingen op oorlogspensioenen.

Om de vrijstelling te bekomen, moeten de betrokken personen een bezwaarschrift indienen bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland. Een model van zo'n bezwaarschrift kan via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën worden gedownload.