Bijna kwart van Europese jongeren is werkloos

Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is het aantal jongeren zonder werk fors gestegen. Vooral Griekenland, Spanje en Italië zijn erg getroffen.

Volgens Eurostat -het statistisch bureau van de Europese Unie- zit nu 23,6% van de jongeren onder de 25 jaar zonder werk. Bij het begin van de financiële crisis in 2008 was dat nog 15%.

Het ergst is de toestand in Griekenland. Daar is nu 58% van de jongeren werkloos en dreigt er een verloren generatie. In Spanje is dat nauwelijks minder met 55,6%. Beide landen zijn koplopers voor werkloosheid in de EU en voor de beide bevolkingen ligt dat op meer dan een kwart van de actieve bevolking. In Italië zit 38,7% van de jongeren zonder werk.

In ons land ligt de jeugdwerkloosheid op 19,7%, toch ook een vrij hoog cijfer. In 2008 was dat nog 17,5%.