Het conclaaf, een Geestige boel - Marc Lindeijer

Of ik iets over het Conclaaf wilde schrijven, vragen Belgen me weleens, in de veronderstelling dat ik daar diepe en geheime inzichten over zou hebben. Ik woon namelijk naast het Vaticaan, in het hoofdkwartier van de jezuïeten. Maar helaas, wij weten hier net zoveel als u in België. Ook onze kennis komt uit de krant, van de televisie of het web. En als er één ding is waar het niet aan ontbrak sinds paus Benedictus zijn afscheid aankondigde, is het wel de continue stroom aan berichten in de media.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Eindeloze berichtenstroom

Vorige week waren er al zo’n 5.000 journalisten neergestreken in Rome en die moeten natuurlijk ergens over schrijven. Een uitdaging aangezien er bitter weinig bekend is over het conclaaf en de pauskandidaten. Of toch weinig dat er écht toe doet.


Maar pas op: dat houdt een journalist niet tegen er toch over te schrijven. Eerlijk is eerlijk: inmiddels ben ik de eindeloze nietszeggende berichtenstroom zó beu dat de gedachte bij me opkwam om de journalisten in de Sixtijnse kapel op te sluiten, met hetzelfde verbod om te communiceren met de buitenwereld. Maar goed, dat zou de fresco’s van Michelangelo niet ten goede komen, zoveel mensen tegelijk in de kapel.

Een vermaning

Het Staatssecretariaat probeerde vorige week nog orde op zaken te stellen door de journalisten vermanend toe te spreken, ze werden zelfs beschuldigd van het willen beïnvloeden van de kardinalen. Persoonlijk hoop ik dat geen kardinaal zo naïef is dat hij zich in de keuze van de nieuwe paus laat leiden door wat hij leest of hoort in de media.
Waar laat een kardinaal zich dan wel door leiden? Dat is dan weer wél een essentiële vraag die ik totnogtoe niet beantwoord zag in de media. Misschien omdat het de gebruikelijke facts and figures overstijgt?

De beslissende factoren

De kardinalen laten zich natuurlijk leiden door hun ervaringen met deze of gene collega, door hun ervaringen met de Kerk in eigen land en met de Curie in Rome, door hun zorg voor de gelovigen die aan hen zijn toevertrouwd, door de woorden die ze horen in het Evangelie, door de zachte stem van de heilige Geest in hun gebed. Ik heb ze opgeschreven in oplopende volgorde van belangrijkheid, de beslissende factoren. Als u ze nog eens naleest, zal het u opvallen dat wij - mensen aan de zijlijn - precies op de belangrijkste factoren het minste zicht hebben.


Hoe kardinaal A zich tot kardinaal B verhoudt, daar valt nog wel iets over te zeggen. Maar wat hoort, wat ziet een kardinaal wanneer hij bidt om licht in zijn keuze? We weten het niet. Dat weet alleen de kardinaal zelf. En de heilige Geest natuurlijk, die het verstand verlicht, die ontbrekende kennis aanvult, die de broodnodige gave van onderscheiding schenkt om de juiste keuze te kunnen maken, samen met de kracht om in die goede keuze te volharden. Onbegrijpelijk voor wie enkel gelooft in rationele bewijzen en feiten, onontbeerlijk voor wie gelooft in de heilige Geest.

"BeGeesterde" media

In plaats van schrijfsels over roomse triviali had ik graag eens wat gelezen over de zeven gaven van de Geest, die oneindig veel belangrijker zijn in het Conclaaf, waar begeesterde mannen een keuze zullen maken. Als ook de media zich laten beGeesteren, zou dat een heel ander beeld geven.
Maar als het zo is dat wij van buitenaf in het duister tasten, wat is dan de zin van die meters papier en gigabites met “informatie” over de pauskandidaten en hun kansen? Sommige journalisten lijken soms beter geïnformeerd te zijn dan de kardinalen zelf.
 

En toch… toch zijn die factoren die de belangrijkste rol spelen, ongrijpbaar voor ons rationale denken. Sinds het aftreden van paus Benedictus ben ik overtuigd dat het niet de kardinalen of de media zijn, maar de heilige Geest die ervoor zal zorgen dat de beste man gekozen wordt als nieuwe paus van Rome.

Dat is overigens geen blinde geloofsakte: als ik, als historicus, kijk naar de pausen van de laatste honderd jaar, kan ik alleen maar zeggen dat de keuze, vaak tegen alle menselijke verwachtingen in, op de juiste persoon op het juiste moment viel. Nog niet zo lang geleden, werd tegen alle toen gangbare verwachtingen in, een Pool tot paus verkozen. Wie weet welke verrassingen ons nu te wachten staan.

Mijn taak, onze taak is het om daarvoor te bidden: dat de heilige Geest de kardinalen 100% mag bijstaan. Wie er vervolgens op het balkon van de Sint Pieter verschijnt, vandaag, donderdag of wanneer dan ook, doet er eigenlijk niet toe: het zal Gods keuze zijn, de beste.

(De auteur werkt in Rome voor het wereldwijde centrale bestuur van de jezuïetenorde.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.