Peeters trekt naar Raad van State tegen KB van Reynders

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gaat bij de Raad van State een klacht indienen tegen een Koninklijk Besluit van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). De minister-president zegt in "Villa politica" dat de minister van Buitenlandse Zaken op het vlak van economische diplomatie zijn boekje te buiten gaat. Peeters lijkt zo de rel tussen CD&V en MR op de spits te drijven.

"Ik heb opdracht gegeven aan mijn diensten het verzoekschrift voor de Raad van State tot vernietiging van dat koninklijk besluit klaar te maken", zegt Peeters. "Het is belangrijk dat de bevoegdheden worden gerespecteerd."

De regio's zijn niet te spreken over de beleidsbrief van Reynders, waarbij de minister van Buitenlandse Zaken een nieuwe functie wil creëren: raadgevers in de diplomatie. Volgens Peeters gaat het hier om een regionale bevoegdheid, maar Reynders betwist dat.

"Als een discussie tussen ministers niet kan worden uitgeklaard, is het woord aan de Raad van State", zegt Peeters, die naar eigen zeggen juridisch advies heeft ingewonnen en daarover ook met Brussel en Wallonië wil overleggen.

"Mocht de Raad van State menen dat Didier Reynders gelijk heeft, dan zal ik mij daar naar schikken. Maar als de Raad van State meent dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië daar terecht een punt van maken, dan ga ik er ook van uit dat collega Reynders een aantal dingen herziet." Peeters is naar eigen zeggen niet uit op een oorlogje met de MR-minister, maar het kan moeilijk worden ontkend dat de incidenten tussen een aantal CD&V-excellenties en Reynders zich blijven opstapelen.