Vlaamse regering vordert 17,4 miljoen euro terug van GM

De Vlaamse regering gaat 17,4 miljoen steun terugvorderen die ze destijds gaf aan GM voor de intussen gesloten fabriek in Antwerpen. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gezegd in "Villa Politica" op Canvas.

Na de sluiting van de Opelfabriek in Antwerpen in 2010 zei de Vlaamse regering dat ze ging onderzoeken of ze die steun, die gekoppeld was aan werkgelegenheid, kon terugvorderen.

Dat onderzoek is afgerond. "Er werden 5 dossiers geïdentificeerd ten belope van in totaal 20,4 miljoen euro uitgekeerde steun en waarbij zeker voor 3 dossiers ten belope van ongeveer 17,5 miljoen er juridisch gesproken er een rechtsgrond kan gevonden worden", zegt Peeters. Er wordt volgens hem een vordering voor het terugeisen van die steun voorbereid.

Als de steun daadwerkelijk terugbetaald wordt, wil de Vlaamse regering die opnieuw investeren in werkgelegenheid rond de vroegere Opelfabriek. Er is nog een discussie aan de gang met GM over de verkoop van de fabrieksgronden. Het Antwerpse havenbedrijf heeft een voorkooprecht op die gronden. Volgens Peeters blijft het de bedoeling om de terreinen bij voorkeur in te zetten voor "maakindustrie met hoge mate van tewerkstelling".