"Blijven saneren, maar met andere accenten"

De landen van de Europese Unie moeten blijven saneren maar tegelijkertijd nieuwe accenten leggen. Dat zegt Europees president Herman Van Rompuy aan de vooravond van de Europese top. Het geduld van de Europese vakbonden met het gevoerde economische beleid raakt intussen wel bijna op.

"De besparingspolitiek van de afgelopen jaren was onvermijdelijk", stelt Van Rompuy. "Er moest worden opgetreden. Hadden wij dat niet gedaan dan was er vandaag geen euro meer en zouden we in een totaal uitzichtloze situatie zitten".

"De vraag is nu of die politiek verdergezet moet worden. Wij zeggen van wel, maar met nieuwe accenten", zegt Van Rompuy. Hij denkt daarbij aan een grotere aandacht voor de jeugdwerkloosheid in een groot aantal landen. "Wij moeten tegelijkertijd ook rekening houden met de stand van de economie in sommige landen. Moeten we verder blijven besparen tegen dit ritme of moeten we minder vasthouden aan die cijfermatige doelstellingen en meer kijken naar de structurele maatregelen?", vraagt Van Rompuy zich af.

"Dat debat wordt nu gevoerd, maar voor de grote lijnen van het beleid bestaan helaas niet veel alternatieven. De resultaten daarvan zullen eind dit jaar of zeker volgend jaar tastbaar zijn, maar we moeten geduld hebben", aldus Van Rompuy.

Sociale partners

Van Rompuy en Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso hadden ook een gesprek met de Europese werkgevers- en werknemerskoepels. De ontmoeting  vond plaats in een gespannen klimaat. Niet de financiële markten, maar de werkloosheidscijfers en de groeiende sociale onrust wegen ditmaal op de Europese top.

Een dag nadat nieuwe statistieken uitwezen dat bijna één op vier Europese jongeren zonder werk zit, erkenden Van Rompuy en Barroso dat de sociale situatie in Europa zorgwekkend is en, dixit de Portugees, "in sommige landen de grens van het toelaatbare" heeft bereikt.

Bernadette Ségol van de Europese vakbondskoepel ETUC had weinig boodschap aan het discours van de politieke leiders. "Het beleid heeft gefaald", klonk het. Met het huidige soberheidsbeleid acht de vakbondsleidster het "meer dan twijfelachtig dat de economie opnieuw zal aantrekken op voldoende korte termijn om niet de markten, maar de mensen te kalmeren".