"CGKR moet optreden tegen racisme op sociale media"

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) heeft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) een brief geschreven dat het moet optreden tegen racisme op sociale media. Volgens Milquet schiet het CGKR daarin nu te kort.

Het nieuws staat in De Morgen. De brief is een reactie op recente uitlatingen van het CGKR dat het "niet efficiënt" is om te trachten achter individuen aan te gaan die op het internet haatboodschappen spuien. Volgens directeur Jozef De Witte van het CGKR maken valse profielen, gehackte accounts en de gigantische hoeveelheid boodschappen op het internet, het onmogelijk voor het centrum om het internet te controleren.

Het CGKR deed die uitlatingen naar aanleiding van een aantal incidenten. Zo waren er de scheldpartijen aan het adres van Gouden Schoen-winnaar Dieumerci Mbokani en moest VTM ingrijpen op de eigen forums, omdat er racistische uitlatingen verschenen tegen een Filipijnse deelneemster aan een talentenjacht.

Milquet heeft nu een kordate brief van drie bladzijden geschreven aan directeur Jozef De Witte (kleine foto) van het centrum en zijn Franstalige collega Eduoard Delaruelle, waarin ze hen verwijt dat de reactie "onvolledig" is en dat er op die manier een "indruk van straffeloosheid" gecreëerd wordt.

Milquet wil dat het centrum een meldpunt opzet waar gebruikers van sociale media als Twitter ongepaste boodschappen kunnen melden, en een campagne opzet om duidelijk te maken wat wel kan, en wat niet. Bovendien vraagt ze de garantie van het CGKR dat het naar de rechtbank zal stappen om wie haatboodschappen op internet verspreidt, te vervolgen, "ook al bevinden hun gegevens zich bij Twitter in San Francisco, onderworpen aan de Amerikaanse wetten".

"Onafhankelijk"

Directeur De Witte van het CGKR zegt dat het centrum onafhankelijk is, maar dat hij graag ingaat op de uitnodiging voor een werkvergadering over de kwestie, zoals Milquet in haar brief schrijft. 

Hij wijst er voorts op dat Milquet het centrum niet nodig heeft om op te treden en dat misdrijven zoals racisme en het verspreiden van haatboodschappen door de politie en het parket onderzocht kunnen worden zonder dat er een klacht is ingediend. In feite zijn ze zelfs verplicht om op te treden tegen inbreuken op de strafwet, zo zegt hij. 

Ook staat er op de site van het CGKR al jaren een meldknop voor "cyberhate" en heeft het centrum sinds 2006 al publicaties over het fenomeen uitgebracht, zo zegt De Witte.