Boete voor treuzelen met overdraagbaarheid nummer

Gsm-operatoren die er in de toekomst niet in slagen om binnen een dag het nummer over te dragen als de klant van operator verandert, riskeren een boete van 3 euro per dag. "Voor de operator kan dat gevolgen hebben als het om duizenden abonnees gaat", zegt minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte (SP.A).

De telecomwet die in de zomer van vorig jaar van kracht werd, bevatte duidelijke regels over de nummeroverdraagbaarheid bij verandering van operator. Dat lukt vandaag in 80 procent van de gevallen, maar de resterende 20 procent vormt nog steeds een belangrijke bijkomende barrière om klanten te laten overstappen, zegt Vande Lanotte.

Een abonnee heeft nu het recht om een overgedragen nummer geactiveerd (de technische overdracht tussen de operatoren) te zien binnen maximaal één werkdag, en hij kan de datum waarop het nummer effectief wordt bij zijn nieuwe operator ook vrij kiezen.

De consument krijgt een schadevergoeding van 3 euro per dag vertraging per overgedragen nummer. Voor voorafbetaalde kaarten wordt toegestaan dat de compensatie wordt gegeven in de vorm van een bijkomend oproepkrediet, overeenstemmend met het bedrag van de verschuldigde compensatie.