De Gelder is "aangenaam", "emotieloos" en "traag"

Op dag 15 van het proces-De Gelder getuigen de vrienden, leerkrachten en collega's van Kim De Gelder. Sommigen onder hen hebben niets gemerkt van gedragsproblemen of een depressie, anderen zeggen wel dat hij vlak en emotieloos overkwam.

De beste vriend van Kim De Gelder, Thomas Bracke, was de eerste om te getuigen. "Hij praatte veel tegen mij, hij lachte ook voldoende. Ik vond het een aangenaam persoon", zegt Bracke.

De Gelder en Bracke zaten samen in de klas in het 3e en 4e middelbaar. In het 5e en 6e jaar volgden ze een andere richting, maar ze zagen elkaar nog altijd in de pauzes. "We kaartten toen meestal."

"Ik weet dat hij karate deed en dat hij veel games speelde. Hij deed ook breakdance", zegt Bracke. De Gelder heeft een keer een demonstratie gegeven tijdens een tweedaagse van de school aan zee en genoot toen van de aandacht. "Hij vond dat leutig", zegt Bracke. 

De twee hebben ook samen de studies A1 Verpleegkunde aangevat, maar De Gelder is gestopt na het eerste semester. “Zijn psychologie was heel goed, maar de rest van de vakken niet zo”, weet Bracke nog.

Twee maanden voor de feiten was De Gelder nog aanwezig op het verjaardagsfeestje van Bracke. "Hij at heel veel, abnormaal veel voor hem. Hij heeft mij ook overladen met cadeaus. Hij praatte op het feest veel, hij was blij."

Bracke heeft zelf nooit gemerkt dat De Gelder een depressie had of dat hij gedragsproblemen had. “Voor mij was Kim een normale jongen.” De Gelder heeft nooit tegen Bracke gezegd dat hij naar een psychiater of psycholoog moest gaan. "Hij heeft ook nooit gesproken over stemmen in zijn hoofd."

"Ik wil nog zeggen dat de Kim die ik gekend heb en de Kim die hier zit, twee verschillende personen voor mij zijn. Ik vind het vreselijk erg wat er is gebeurd", zegt de jongen met de tranen in de ogen.

De jongen heeft het zelf moeilijk om te verwerken wat er is gebeurd. Hij neemt daarvoor ook antidepressiva, zegt hij. Hij heeft enorm opgezien tegen zijn getuigenis op het proces en vraagt de media om hem voortaan met rust te laten.

"De Gelder had geen empathie"

"Hij was een heel gesloten persoon. Hij werkte heel traag en ik had de indruk dat hij graag met de klanten omging. Maar dat was ook heel stroef, hij kon zich maar beperkt verbaal uitdrukken", zegt een apotheker bij wie De Gelder tijdens de laatste 2 jaar van het middelbaar één dag in de week stage liep.

"Kim werd niet gepest, maar hij hield zich wat afzijdig van de anderen. Hij zag er altijd heel bleek uit. Hij sprak stil en binnensmonds," zegt een leerkracht van Kim De Gelder uit het middelbaar. Hij vond De Gelder ook vlak en emotieloos.

De vrouw, die stagebegeleider van De Gelder was in de hogeschool, vertelt ook hoe ze nooit emoties heeft gezien bij Kim De Gelder. "Normaal praten met de patiënt was heel moeilijk voor hem. Hij toonde weinig betrokkenheid. Hij kon zich niet inleven in de andere", luidt het. "Hij kon ook moeilijk praten over zichzelf."

Een andere stagebegeleidster zag eenzelfde De Gelder. "Hij had totaal geen medeleven. Ik had de indruk dat de mens hem koud liet." De Gelder was niet geslaagd voor zijn stage. "We waren het er allemaal over eens dat hij ongeschikt was voor het beroep. Toen we hem dat vertelden, deed hem dat niets. Wij vonden het erger dan hij."

De Gelder was "traag op het werk"

Collega's en werkgevers van Kim De Gelder getuigen dat ze aan hem weinig abnormaal hebben gezien, maar dat hij wel stil was. "Het was een doorsnee jongen. Hij had een middelmatig, goed profiel: stil en verstandig. Handenarbeid was onder zijn capaciteiten", zegt een kantoormanager van een interimkantoor waarvoor De Gelder heeft gewerkt.

"Kim kon blijven stilstaan en kijken naar één punt, zoals hij nu is. Of hij kon zijn zoals wij (de getuige en de assisenvoorzitter, red.) nu met elkaar zitten te praten. Hij kon soms ook beginnen te lachen zonder aanleiding", getuigt een collega van Van Remoortel, de plaats waar Kim De Gelder voor het laatst heeft gewerkt.

De baas van dat bedrijf herinnert zich dat De Gelder traag was en weinig contact had met andere collega's. "Hij was traag, te traag. Maar hij compenseerde dat door geen pauzes te nemen", zegt de man. "Als ik hem een opmerking gaf, deed hij dat wel. Maar na een tijdje slabakte dat weer."

Zijn andere collega's bij Van Remoortel zeggen ook dat Kim De Gelder een trage collega was. Hij was ook heel stil en vertelde weinig over zijn persoonlijk leven. "Over politiek en de economische crisis kon ik normaal spreken met Kim De Gelder", zegt een collega die twee weken bij Van Remoortel heeft gewerkt op dezelfde werkpost als De Gelder. Enkele dagen nadat deze collega weg was bij Van Remoortel, heeft De Gelder zelf ontslag genomen.