Europa moet leren luisteren - Rudy De Leeuw

Is Europa nog in staat om een positief project op poten te zetten, in plaats van enkel de hakbijl te zetten in de lonen, de openbare diensten en de sociale zekerheid? Voor miljoenen Europeanen is het al vijf na twaalf, ik roep onze beleidsmakers op om eindelijk te luisteren naar de honderdduizenden die al maandenlang op straat komen.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Zelfverminking

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Iedereen lijkt plots – eindelijk – te beseffen dat te snel en te diep bezuinigen de economie meer kwaad dan goed doet. Nadat het IMF met concrete cijfers over de nefaste impact van blinde besparingen op de proppen kwam, zijn ook in België een aantal economen overstag gegaan. Gezamenlijk riepen zij vorige week op om af te stappen van de kortzichtige Europese begrotingsregels die de crisis bestendigen. Zelfs de werkgevers zeggen nu dat “de begrotingssaneringen wegen op de economische groei”.

Het ABVV roept al twee jaar, samen met de andere Europese vakorganisaties, dat Europa aan zelfverminking doet door zichzelf te strakke begrotingsregels op te leggen. Kwartaal na kwartaal bracht Commissievoorzitter Barroso een goednieuwsshow: nog even doorbijten en dan wachtte een economisch walhalla van groei en jobs. Maar telkens werden de groeivooruitzichten naar beneden bijgesteld. Iedere keer werd de hoop op beterschap met enkele maanden verlegd.

Economisch én sociaal gebuisd

Op de Europese top van donderdag en vrijdag zal blijken of ook de Europese leiders een stap in de juiste sociaaleconomische richting kunnen zetten. Het is immers deze week dat de lidstaten richtlijnen krijgen over de te volgen begrotingstrajecten. Indien Europa dezelfde economische mantra van bezuinigingen en hervormingen aanhoudt, dreigen we verder in een economische en sociale malaise weg te zakken.

Hoewel Barroso durft te beweren dat de crisis voorbij is, behaalt hij een dikke buis op zowel zijn economisch als sociaal rapport. Zo toonde professor De Grauwe onlangs in een internationaal bewierookte paper aan dat in de landen waar de meeste bezuinigingen werden doorgevoerd, de schuldgraad het felst steeg. De bezuinigingen bereiken met andere woorden het tegenovergestelde van wat ze beogen. De recessie diept zich in deze landen kwartaal na kwartaal verder uit. In tegenstelling tot de hoera-berichten is er géén economisch herstel.

Op sociaal vlak is de balans helemaal rampzalig. 26 miljoen Europeanen is werkloos. Eén jongere op vijf in de Europese Unie heeft geen job. In Spanje of Griekenland loopt dit cijfer op tot 50%. Meer dan 120 miljoen Europese burgers leven op de armoedegrens of worden met sociale uitsluiting bedreigd, één op vier dus. In België één op vijf. Een ongeziene naoorlogse catastrofe.

Waar staat Europa voor?

Maar de bezuinigingen zorgen niet alleen voor economische en sociale schade. Niet langer is het economisch uiteenvallen van de muntunie risico nummer één. Een bijkomend belangrijk risico is het uiteenvallen van de democratische draagkracht van het Europese project bij alle lagen van de bevolking. Waar staat Europa voor? Wat doet Europa voor de gewone burger? Is Europa nog in staat om een positief project op poten te zetten, in plaats van enkel de hakbijl te zetten in de lonen, de openbare diensten en de sociale zekerheid?

Voor miljoenen Europeanen is het al 5 na twaalf, ik wil daarom onze beleidsmakers oproepen om eindelijk te luisteren naar de honderdduizenden die al maandenlang op straat komen. Heeft u trouwens ergens kunnen lezen dat twee weken geleden een half miljoen (!) Portugezen op straat kwamen tegen het Europese besparings- en hervormingsbeleid? Of dat er in Griekenland een tekort is aan medicijnen en donorbloed door de besparingen in de sociale zekerheid? Of dat in Spanje het aantal daklozen in minder dan vier jaar tijd is verdubbeld? Onze media lijken liever de gortdroge saneringsshows van Eurocommissaris Rehn te bespreken dan de realiteit van de Europese burgers te belichten.

Nu of nooit

Onze mensen schreeuwen om een positief Europees project, (nog) niet om een anti-Europees project. De komende maanden zullen er echter nog genoeg rattenvangers van Hamelen op de proppen komen die wel zulke verhaaltjes zullen ophangen. Het is dus nu of nooit voor Europa.

(De auteur is ABVV-voorzitter.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.