Labille roept NMBS op het matje

Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) roept de maatschappijen binnen de NMBS morgen op het matje om te overleggen over de informatieverstrekking aan de reiziger. Dat heeft hij in de Kamer aangekondigd, na de zware hinder op het spoor als gevolg van de sneeuwval.

Labille werd tijdens het wekelijkse vragenuurtje door liefst negen partijen aan de tand gevoeld over de chaos op het spoor van afgelopen dinsdag. Daarbij werd vooral de gebrekkige communicatie naar de reizigers aan de kaak gesteld, terwijl toereikende informatieverstrekking net uitdrukkelijk deel uitmaakt van de beheersovereenkomst met de spoormaatschappij.

In zijn antwoord merkte de minister op dat de sneeuwbuien alle verkeer grondig in de war hebben gestuurd, ook in onze buurlanden. Niettemin besliste de NMBS-groep de reguliere dienstverlening te behouden. "Ik houd eraan dit te onderstrepen aangezien de NMBS, in tegenstelling tot hetgeen in andere landen is gebeurd, op geen enkel moment het netwerk heeft stilgelegd", luidde het.

Labille liet ook noteren dat de NMBS-werknemers de hele dag enorme inspanningen hebben geleverd om de problemen op te lossen. Opvallend was dat Kamervoorzitter André Flahaut voordien ook hulde bracht aan de spoorarbeiders.

Niettemin benadrukte de minister dat de situatie beter kon worden aangepakt. "Men moet erkennen dat er zich zware problemen hebben voorgedaan. Op verschillende plaatsen werden reizigers helemaal aan hun lot overgelaten, verstoken van informatie over het moment waarop hun trein zou aankomen, over de duur van de reis, over mogelijke aansluitingen of over afgeschafte treinen. Dit is onaanvaardbaar", luidde het.