Verherstraeten hekelt "Nieuw-Vlaamse Inconsequentie"

CD&V-staatssecretaris Servais Verherstraeten hekelt vandaag in De Standaard het "paradoxale" discours van de N-VA. "Klagen over onvoldoende Vlaamse bevoegdheden en tegelijk niet meewerken aan een staatshervorming die concrete oplossingen aanreikt, is dat eigenlijk consequent? ", sneert de CD&V'er, die bevoegd is voor Institutionele Hervormingen, in een opiniestuk.

Directe aanleiding is een column waarin N-VA-voorzitter Bart De Wever klaagt dat Vlaanderen niet zelf de loonkosten kan verlagen. Volgens Verherstraeten biedt het institutioneel akkoord net verschillende instrumenten om die lasten aan te pakken. Zo zullen de gewesten voortaan kortingen kunnen toestaan op de werkgeversbijdragen voor doelgroepen, maar ook verantwoordelijk zijn voor ongeveer 25 procent van de personenbelasting, aldus de christendemocraat.

Verherstraeten haalt ook uitspraken aan van N-VA-minister Philippe Muyters eind vorig jaar in Humo. Die zei toen dat hij geen enkele bevoegdheid heeft om werklozen aan te pakken. "De gewesten zullen de volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid krijgen om de werklozen te controleren en, indien nodig, sancties op te leggen", reageert Verherstraeten. "De zesde staatshervorming komt volledig tegemoet aan het kernprobleem van Vlaams minister Muyters. Waarom er zich dan in het federale parlement tegen verzetten? "

De CD&V'er benadrukt tot slot dat een staatshervorming een brede meerderheid vergt en dus ook onderhandelingen en compromissen vereist. "Degenen die beweren dat ze in 2014 de grote "confederale" hervorming zullen realiseren, zonder een begin van visie over hoe ze daarover een akkoord zullen sluiten met de Franstaligen, verkopen gebakken lucht of, erger, spelen met de welvaart van de Vlamingen. Of schrijven misschien liever vrijblijvende columns in de krant", besluit hij.