"Deze jongen is intriest, ziek en ontoerekeningsvatbaar"

Na de middag zijn op het proces-De Gelder de tegenexperten aan het woord geweest. Volgens hen is Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar en moet hij worden geïnterneerd. Het contrast met het college van gerechtspsychiaters kon niet groter zijn.

Psychiater Karel Ringoet (foto boven) en zijn collega Geert De Bruecker hebben in tegenstelling tot de experts van deze voormiddag geen powerpoint-voorstelling bij.

Ze steken onmiddellijk van wal: "In ons verslag hebben we hem omschreven als iemand met een psychose, met name een schizofrene psychose. We pleiten voor het feit dat deze jongen ziek is, intriest en ontoerekeningsvatbaar."

De voorzitter van het hof wil weten of we "het stemmenverhaal" van de beschuldigde "niet met de nodige korrel zout moeten nemen". De Gelder gaf eerder al toe dat het verhaal van de stemmen gelogen was.

"Ik geloof in die stemmen", antwoordt Ringoet. Psychiater De Bruecker merkt op dat De Gelder ook voor de feiten al had geklaagd dat hij geluiden hoorde. "Is het niet gevaarlijk om dat als enige bron te nemen?", vraagt voorzitter Koen Defoort. "Men moet de zaken in samenhang zien", zegt De Bruecker, die geen enkele "rationele motivatie" ziet voor de "onbegrijpelijke" daden van De Gelder. "De enige motivatie is het ziek zijn. Die man weet het zelf niet."

Ringoet werpt op dat De Gelder manipuleert in zijn nadeel. Recent zou de beschuldigde aan de psychiater nog hebben gezegd dat hij "niet inziet waarom moorden slecht zou zijn". De psychiater vertelt daarna ook dat De Gelder hem zei dat hij de stemmen van Jef Vermassen, Guy Verhofstadt en een Canadese terdoodveroordeelde hoorde. Bij een vraag van advocaat Walter Damen steekt de beschuldigde zijn hand op, staat recht en zegt: "Ik hoor nog altijd stemmen in mijn hoofd. De afgelopen weken nog de stem van advocaat Vermassen. Ik ben echt heel serieus."

"De Gelder heeft ernstige stoornis in hersenen"

Volgens de twee tegenexperten is er iets ernstigs aan de hand in de hersenen van de beschuldigde. Zij zijn van mening dat de stoornis die De Gelder heeft, zuiver biochemisch is.

De psychiaters verwijzen naar de twee SPECT-scans die bij De Gelder werden uitgevoerd. Volgens de wetsgeneesheren mogen er echter aan die hersenscans geen conclusies worden verbonden wat toerekeningsvatbaarheid betreft.

"De man heeft een zeer ernstige metabole en de visu vaststelbare stoornis in zijn hersenmetabolisme. De SPECT-scan toont duidelijk aan dat er een stoornis is", zegt Ringoet.

De psychiater verbindt ook conclusies aan de scans. "De bloed- of energievoorziening in zijn hersenen is zwaar gezakt. Het gaat om een stoornis in de visuele perceptie, in de auditieve perceptie en in de ruimtelijke gevoelsperceptie, waardoor hij hallucinaties waarneemt of stemmen hoort", stelt de tegenexpert.