"Franciscus niet betrokken bij dictatuur"

Het Vaticaan heeft vrijdag officieel ontkend dat paus Franciscus I in het verleden heeft gehad met de militaire dictatuur in Argentinië. "Die beschuldigingen komen uit linkse, antiklerikale hoek", luidt het.

Tussen 1976 en 1983 dicteerde de militaire junta van Jorge Videla de wet in Argentinië. Er heerste een schrikbewind waarbij tegenstanders en andersdenkenden zonder aarzelen opgepakt, ontvoerd en gemarteld werden. Verschillende mensen verdwenen spoorloos en zijn nooit teruggevonden. De katholieke kerk in Argentinië wordt ervan beschuldigd dat ze de andere kant opkeek en niets ondernam tegen de brutale schending van de mensenrechten.

Franciscus -toen nog bisschop Jorge Mario Bergoglio- leidde de jezuïetenorde in Argentinië toen de junta aan de macht kwam en bekleedde dus een belangrijke positie binnen de kerk. Al snel na zijn pausverkiezing werd zijn rol uit het verleden opnieuw in vraag gesteld. Bergoglio zou gezwegen hebben over de wandaden van de militaire dictatuur. Mensen die de junta in vraag stelden en daarom bedreigd werden, zou hij te weinig geholpen hebben.

Meer specifiek is er het verhaal van twee jezuïtische priesters die een tijdlang ontvoerd en gemarteld zijn geweest. Bergoglio zou hen onvoldoende beschermd hebben of zelfs uitgeleverd aan de militairen. Hijzelf heeft dat altijd ontkend en zegt hij actief geprobeerd heeft om de twee mannen vrij te krijgen.

"Beschuldigingen uit linkse en antiklerikale hoek"

"Er is nooit een concrete of geloofwaardige beschuldiging geweest. Het Argentijnse gerecht heeft hem één keer ondervraagd, maar hij is nooit aangeklaagd voor iets", ontkent het Vaticaan nu formeel dat Franciscus betrokken zou zijn geweest bij de ontvoering van de twee priesters. "Hij heeft de beschuldigingen ontkend en dat goed gedocumenteerd en beargumenteerd".

Het is de eerste keer dat het Vaticaan zich uitspreekt over de rol van de nieuwe paus in de dictatuur van Videla. Woordvoerder Federico Lombardi sprak ook met klem tegen dat Franciscus zich in stilzwijgen hulde tijdens de dictatuur. "Er zijn tal van verklaringen die aantonen dat Bergoglio veel mensen probeerde te beschermen tijdens de militaire dictatuur." De nieuwe paus had eerder al gezegd dat hij geregeld mensen verstopte op het terrein van de kerk.

Volgens Lombardi komen de beschuldigingen over het verleden van de nieuwe paus uit een linkse en antiklerikale hoek.