"Jeugdwerkloosheid centraal, meer dan ooit tevoren"

Op de eerste dag van de EU-top heeft Europees president Herman Van Rompuy nog eens het beleid verdedigd dat Europa voert in de strijd tegen de crisis. Hij heeft er vertrouwen in dat de economische groei eind 2013, begin 2014 weer aantrekt. "Maar werkloosheid, en vooral de jeugdwerkloosheid, stond centraal in onze discussies, meer dan ooit te voren." Concrete beslissingen zijn niet genomen.

Van Rompuy (foto boven) legde uit dat voor meer jobs vooral meer economische groei nodig is. Verwijzend naar het cijfermateriaal van onder meer de Europese Centrale Bank en de Commissie, denkt Van Rompuy dat de economie eind dit jaar of begin volgend jaar weer zal aantrekken.

"Met de financiële stabiliteit kunnen we echt geen risico's meer nemen. Maar binnen dat kader nemen we een brede waaier aan maatregelen, die met ongeduld wachten tot de groei terugkeert", aldus Van Rompuy. Eerder liet hij al verstaan dat de landen van de EU moeten blijven saneren, maar tegelijk ook nieuwe accenten moeten leggen.

Over nieuwe maatregelen om de sputterende arbeidsmarkt weer op gang te krijgen, werden op de top geen beslissingen genomen. Wel geeft iedereen toe dat de implementatie van het Europese groeipact, dat een kader schept voor maatregelen op nationaal niveau, sneller moet gebeuren. Vooral Commissievoorzitter José Manuel Barroso beklaagde zich daarover. "Too low and too slow", omschreef hij de welwillendheid van de lidstaten.

"Het gaat traag, maar we zijn op goede weg"

Premier Elio Di Rupo (PS) heeft op de top beklemtoond dat het Europese begrotingskader wat hem betreft manoeuvreerruimte biedt. In de aanloop naar de begrotingscontrole in eigen land wees hij erop dat de doelstelling van een deficit van 2,15 procent voor dit jaar is vastgelegd op een moment dat de economische groeiprognoses gunstiger waren dan momenteel het geval is.

Di Rupo beklemtoonde dat geen enkele lidstaat de nood aan een voortzetting van de budgettaire sanering in twijfel trekt. Elke lidstaat wil zijn begroting structureel verbeteren, zo beklemtoonde de premier.

Toch ontwaart Di Rupo tegen de achtergrond van de aanslepende economische malaise en de penibele sociale situatie een Europese trendbreuk. Volgens hem hebben de Europese leiders voor de eerste keer met zoveel nadruk de nood aan economische groei in de verf gezet. "Toen ik hier voor het eerst kwam en over economische relance praatte, bekeek men mij alsof ik van een andere planeet kwam", zo stelde de eerste minister tevreden vast. "Het gaat wat traag, maar we zijn op de goede weg".

Op vragen over de eventuele gevolgen voor het Belgische begrotingstraject wees Di Rupo erop dat het Europese kader enige manoeuvreerruimte biedt voor landen met een tekort lager dan 3 procent. Zo herinnerde hij eraan dat het geplande tekort van 2,15 procent voor dit jaar is vastgelegd op een moment dat er voor België nog 0,7 procent groei was geraamd.

Vanaf zaterdag gaan de zes Belgische regeringspartijen het budget tegen het licht houden en maatregelen zoeken om het tekort in te dijken. In april moet de regering aan de Europese Commissie meedelen hoe ze de komende jaren het begrotingstraject wil voortzetten. Zoals bekend hecht de Commissie daarbij veel aandacht aan structurele ingrepen.