Begraafplaats "Zwarte Dood" ontdekt in Londen

Tijdens graafwerken voor het Londense spoorwegennet zijn arbeiders op een massagraf gestoten. Het graf gaat wellicht terug tot de 14e eeuw en bevat bijna zeker slachtoffers van de pest. Mogelijk levert het onderzoek van de lichaamsresten kostbare gegevens op over de pestepidemie en de Londenaars uit die tijd.

De pest hield lelijk huis in een groot deel van Europa in de 14e eeuw. De sterftecijfers waren vaak bijzonder hoog, en varieerden tussen de 20 en 100%. Ook Groot-Brittannië en de Londense bevolking ontsnapten niet aan de bijzonder besmettelijke "Zwarte Dood".

Tijdens grote infrastructuurwerken voor de spoorwegen zijn arbeiders bij het graven van een diepe put op menselijke resten gestoten. Het gaat om een site onder Charterhouse Square in Farringdon. De beenderen lagen ongeveer 2,4 meter onder het niveau van de weg die rond de tuinen van het park vlakbij loopt. Tot nu toe zijn er al resten van 13 lichamen gevonden. Er is ook aardewerk gevonden uit het midden van de 14e eeuw.

Experts denken dat er tot 50.000 slachtoffers van de pest begraven kunnen liggen in de buurt. Ze vermoeden dat op basis van oude documenten die Farringdon noemen als een begraafplaats voor slachtoffers van de pest. De beenderen en tanden zullen nu verder worden onderzocht en kunnen van groot belang zijn voor archeologen en geschiedkundigen. De resultaten kunnen belangrijke details opleveren over de pest en de Londenaars van die tijd.

"Snapshot" van het middeleeuwse Londen

"We kunnen een snapshot krijgen van de bevolking van die tijd," zegt Nick Elsden van het Museum of Londen Archaeology aan de BBC. "Uit de beenderen kunnen we proberen af te leiden of ze veel en zwaar werk hebben gedaan, en we kunnen dingen te weten komen over hun algemene gezondheid en fysieke toestand." Misschien kunnen de resten ook nog DNA bevatten van de bacterie die verantwoordelijk was voor de pest.

Dat de lichamen in de put mooi geordend naast elkaar liggen, doet de onderzoekers vermoeden dat het gaat om slachtoffers van in het begin van de pestepidemie. In een latere fase stierven er immers zoveel mensen dat de lichamen gewoonweg op en over elkaar werden gedumpt in massagraven.

De infrastructuurwerken voor de spoorwegen maken deel uit van het Crossrail-project en belopen bijna 15 miljard pond, ruim 17 miljard euro. Omdat het om zo grote werken gaat, worden er automatisch archeologische opgravingen aan verbonden. Crossrail moet snelle verbindingen aanbieden tussen 37 verschillende stations in de regio Londen tegen 2018.