Brusselse burgemeesters moeten inbinden

Minder bevoegdheden voor de 19 Brusselse burgemeesters, en meer macht en geld voor de Brusselse regering. Dat zijn de krachtlijnen van het politieke compromis dat voor Brussel is uitgewerkt in het kader van de zesde staatshervorming, meldt De Standaard, dat de compromistekst al kon inkijken. De N-VA noemt het akkoord een mager beestje.

De 8 politieke partijen die verbonden zijn aan de zesde staatshervorming (CD&V, SP.A, Open VLD, Groen, PS, MR, CDH en Ecolo) hebben ook voor Brussel een compromistekst uitgewerkt. Vooral op het vlak van mobiliteit en stedenbouw krijgt de Brusselse regering meer bevoegdheden. De gewestministers krijgen daar telkens het laatste woord.

De Standaard citeert uit de tekst over mobiliteit: de plannen van de 19 gemeenten moeten in de toekomst de mobiliteitsacties opgelegd door het gewest "vervolledigen of bijdragen tot de realisatie ervan". Als de lokale besturen weigeren mee te werken, "stelt de bevoegde minister zich in de plaats van de gemeente". Anderzijds kan het gewest in extremis "de lokale plannen opheffen".

Op het gebied van stedenbouw levert het gewest als enige de vergunningen af voor projecten die de gemeentelijke grenzen overstijgen en waar een impactstudie noodzakelijk is. Voorts zou het aantal huisvestingsmaatschappijen gereduceerd worden van 33 naar 15.

Voor Annemie Maes van Groen, die de deal mee onderhandelde, is het een goede zaak. "Tot nu toe kan elke gemeente zijn zin doen op het vlak van mobiliteit. Maar mobiliteit stopt niet aan de gemeentengrenzen: dat gaat over fietspaden, over grote lanen, busbanen, eigen trambeddingen en daar gaat het gewest nu het laatste woord krijgen. De gemeenten zullen zich moeten schikken naar de algemene plannen. Als men een tram wil aanleggen in eigen bedding, heeft het gewest het laatste woord en kan de gemeente niet langer stokken in de wielen steken."

Woensdag officiële voorstelling van de tekst

Naar Brusselse normen gaat het akkoord verrassend ver. De Vlamingen zouden voor het compromis hulp hebben gekregen van PS-coryfee Philippe Moureaux (kleine foto), die meermaals de onderhandelaars onder druk zou hebben gezet. Anderzijds krijgen de gemeenten het financieel moeilijker, en kunnen ze maar beter akkoord gaan. Van de staatshervorming hangen immers ook nieuwe budgetten af.

Woensdag stellen de onderhandelaars hun tekst officieel voor. Daarna moet het voorstel natuurlijk nog goedgekeurd raken, en daarbij is het afwachten of er geen kink in de kabel komt. De onderhandelaars hopen dat het Brussels Parlement het compromis tegen de zomer kan goedkeuren.

Guy Tegenbos van De Standaard denkt dat dit alvast een mooie kans is voor Brussel voor een beter bestuur, beter georganiseerd. "Brussel zou een mooie hoofdstad van Europa kunnen zijn, maar dan moeten we beter besturen", zegt hij.

N-VA geeft akkoord een onvoldoende: "Mager beestje"

De N-VA noemt het uitgelekte akkoord in een persbericht een "mager beestje". De partij, die federaal in de oppositie zit, zegt dat de regeling die het gewest toelaat zich in de plaats te stellen van de gemeente of subsidies te schrappen, aanleiding zal geven tot een reeks interne bevoegdheidsconflicten: "Het Grondwettelijk Hof mag zich opnieuw verwachten aan diverse procedures ingesteld door Brusselse gemeenten."

"Een verschuiving van enkele bevoegdheden zoals mobiliteit en stedenbouw tussen gemeenten en gewest, is niet voldoende om een Europese en federale hoofdstad efficiënt en met visie te besturen", klinkt het nog. "Met deze regeling blijft de hoofdstad een bestuurlijk waterhoofd met een gewestparlement, VGC-, COCOF-, COCOM-raden, agglomeratiebevoegdheden en dan nog 19 lokale besturen, waar slechts enkele bevoegdheden werden verschoven. Een hoofdstad kan echter niet bestuurd worden door een veelheid van dorpspolitici."