Diagnose van het college van gerechtspsychiaters

Volgens het college van de gerechtspsychiaters, onder leiding van psychiater Roger Deberdt, heeft Kim De Gelder een schizotypische persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische kenmerken. Wat is dat precies? En hoe kan de beschuldigde volgens hen dus best worden omschreven?

Een schizotypische persoonlijkheidsstoornis leunt nauw aan bij schizofrenie. Dat is een aftakelingsziekte waarbij de hersenen een stuk inkrimpen. In sommige gevallen is een schizotypische persoonlijkheidsstoornis een voorloper van schizofrenie, maar in het geval van De Gelder niet, aldus het college van psychiaters.

Kenmerken die de psychiaters bij De Gelder zagen:

 • Geïsoleerde, wantrouwige in zichzelf gekeerde persoon, die contactgestoord is en die dit ook als kind had
 • Karaktertrekken zijn stabiel in de tijd met de mogelijkheid van psychotische en depressieve klachten
 • Eigenaardige overtuigingen of magisch denken, beïnvloedingsgedachten, ongewone perceptuele waarnemingen
 • Merkwaardige gedachten en spraak
 • Achterdocht en wantrouwen
 • Onaangepaste emoties en gevoelens
 • Zonderling, excentriek of vreemd gedrag of uiterlijk
 • Geen intieme vrienden of vertrouwelingen
 • Buitensporige angst die niet afneemt in een vertrouwde omgeving

 

Antisociale kenmerken: wraak, haat, koelbloedige meedogenloosheid, geen inlevingsvermogen, gewetenloos, egocentrisch, arrogant en manipulatief, liegen, sadistische uitlatingen

Narcistische kenmerken: Manipulatief, sarcastisch, cynisch en arrogant

Conclusie:

Kim De Gelder is een man met een ernstige geestesstoornis en is niet krankzinnig. Volgens het college van gerechtspsychiaters is hij in staat zijn daden te controleren. De beschuldigde wist wat hij deed en hij deed wat hij wou. De psychiaters zien De Gelder als uiterst gevaarlijk voor de maatschappij wegens zijn dubbel profiel als serie- en massamoordenaar.

Waarom geen schizofrenie volgens het college?

 • De klachten zijn wisselend, onvoldoende lang aanwezig en vooral gebaseerd op het verhaal van anderen, niet waargenomen door geconsulteerde artsen
 • Schizofrenie is nooit formeel gesteld, geen opname, geen medicatie (voor de feiten)
 • Knik in functioneren is vatbaar voor meerdere interpretaties, hij is geleidelijk achteruitgegaan
 • Geen cognitieve achteruitgang (wat wel zo is bij schizofrenie)
 • Wel vluchtige waangedachten en hallucinaties, nooit langdurig, geen waansysteem
 • De Gelder liegt en veinst, en dat wijst eerder op persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenen doen dit niet