Krijtlijnen voor nieuw Kunstendecreet uitgetekend

De Vlaamse regering heeft vandaag de conceptnota "Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten" goedgekeurd. In die nota zet Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) de krijtlijnen uit voor het toekomstige beleid en de ondersteuning van kunst in Vlaanderen.

Uit de conceptnota van Joke Schauvliege blijkt dat de minister onder meer een aantal schotten tussen de kunsten wil weghalen en met meer kunsteninstellingen een beheersovereenkomst wil afsluiten. Nieuw is ook dat kunstenaars meerjarige ondersteuning zouden kunnen krijgen.

Voor het kunstenveld ziet de CD&V-minister twee grote groepen: enerzijds de groep van instellingen en organisaties waarmee de Vlaamse gemeenschap een beheersovereenkomst afsluit, omgedoopt tot het "Vlaamse kunstcanon", en anderzijds het "kunstenlandschap", zeg maar alle kunstenaars, projecten en kunstorganisaties die op basis van een beoordeling in aanmerking komen voor steun.

Het "kunstcanon" bestaat uit de zes grote Vlaamse instellingen waarmee nu al een beheersovereenkomst wordt afgesloten (deSingel, de Vlaamse Opera, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, deFilharmonie, Brussels Philarmonic en de Ancienne Belgique), aangevuld met andere grote kunstinstellingen zoals de Bozar, Flagey en deBuren. Ook andere instellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden toetreden tot het canon.

Voor het "kunstenlandschap" wil Schauvliege meer rekening houden met het profiel van de indiener en en zo een aantal schotten tussen de disciplines slopen. Nieuw is ook dat kunstenaars voortaan ook een meerjarige beurs zullen kunnen krijgen. De meerjarige ondersteuning van kunstenorganisaties zal in het nieuwe decreet ook vijf jaar bedragen in plaats van twee en vier nu.

Als het van Schauvliege afhangt, komt er ook een kunstensteunpunt waarin het VTI (Vlaams Theater Instituut), de BAM (Instituut voor beelden, audiovisuele en mediakunst) en het Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) samengaan. Zo wordt de expertise gebundeld, zijn er minder overheadkosten en is er een duidelijk aanspreekpunt, meent de minister.

De conceptnota geldt als opstap naar een nieuw decreet. Dat nieuwe decreet zou nog voor de zomer een eerste keer moeten goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. De minister mikt op een finale goedkeuring in het parlement in het najaar.