Niet legaal in het land? Geen volwassenenonderwijs

Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse inschrijvingsvoorwaarden in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie bevestigd. Wie niet legaal in het land verblijft, mag daardoor geen les meer volgen. Groen, Samenlevingsopbouw Brussel, LBC-NVK Volwassenenonderwijs en de Liga voor de Mensenrechten reageren ontgoocheld.

"Mensen zonder papieren worden in de marge van de maatschappij gehouden. Daar heeft niemand baat bij. De mensen zonder papieren niet en de rest van de samenleving ook niet. Hoe meer deze mensen uit de samenleving worden geduwd, hoe moeilijker het is om er beleid rond te voeren. Voorstanders van deze uitsluiting denken dat er daardoor meer mensen zonder papieren zullen vertrekken uit ons land, maar dat argument slaat nergens op," zegt Elisabeth Meuleman, fractievoorzitter van Groen in het Vlaams parlement.

Ook Samenlevingsopbouw Brussel, LBC-NVK Volwassenenonderwijs en de Liga voor de Mensenrechten betreuren de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Eind 2011 waren die drie organisaties naar het Hof gestapt om de beslissing van Onderwijs te laten vernietigen. Ze vangen nu bot. "Het verbod werkt een verdere marginalisering in de hand", delen ze mee in een gezamenlijk persmededeling.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) pareert de kritiek. "Het klopt niet dat we daarmee mensen doelbewust uitsluiten", zegt Smet. "We hanteren een ruime definitie voor wettig verblijf en zijn alleen maar loyaal met het federale niveau."

Wie bijvoorbeeld in een asielprocedure zit of beroep heeft aangerekend tegen een negatieve beslissing mag wel nog les volgen.