Dan toch akkoord op VN-vrouwenconferentie

De VN-conferentie over de rechten van de vrouw heeft vannacht dan toch een akkoord opgeleverd over een verklaring die vrouwen wereldwijd dezelfde rechten geeft als mannen. Het compromis werd last minute bereikt door 2.000 vertegenwoordigers van bijna 200 regeringen wereldwijd.
AP2008
Michelle Bachelet, de voorzitter van de VN-Commissie voor de Status van de vrouw sprak van een historisch akkoord.

Wat in het Westen logisch klinkt, is dat niet overal. In veel landen hebben vrouwen minder rechten dan mannen, vaak zijn zij zelfs het slachtoffer van geweld. De grootste tegenstand op de VN-conferentie kwam van moslimlanden, maar ook Rusland en het Vaticaan lagen dwars.

In het VN-compromis dat vannacht is bereikt, staat dat overheden de plicht hebben om de rechten van vrouwen en meisjes even goed te beschermen als die van mannen en jongens. Iedereen heeft seksueel zelfbeschikkingsrecht en moet het recht krijgen op gynaecologische verzorging. Geweld tegen vrouwen en meisjes kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden, "door geen enkele gewoonte, traditie of religieuze overtuiging".

De moslimlanden hebben geprobeerd om "culturele uitzonderingen" te verkrijgen, maar dat is niet gelukt. Maar ook het Westen kreeg niet altijd wat het wilde. Zo staat in de verklaring dat ouders het laatste woord hebben over seksuele opvoeding. Ook over homoseksualiteit werden er toegevingen gedaan.

De onderhandelingen bij de VN tussen vertegenwoordigers van 193 staten en van 6.000 organisaties, hebben bijna twee weken geduurd. Net voor het aflopen van de deadline werd een akkoord bereikt. Michelle Bachelet, voorzitter van de VN Vrouwen, sprak van "een historisch akkoord".

Vicepremier, en minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet (CDH) is verheugd over het akkoord. "De Commissie vraagt met nadruk aan de staten, om elke vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes streng te veroordelen, en niet langer gewoontes, tradities of religieuze overwegingen in te roepen om te verzaken aan hun plicht en een einde te maken aan deze vormen van geweld", zegt ze in een persmededeling.

Bij de opening van de vergadering, op 4 maart, bij de Verenigde Naties in New York had Joëlle Milquet zich al uitgesproken over dit thema. "Het geweld tegen vrouwen en meisjes vormt een schending van hun fundamentele mensenrechten. Het respect voor de mensenrechten is universeel. Geen enkele traditie, cultuur, gewoonte, religie kan een gewelddaad noch een discriminatie ten aanzien van vrouwen rechtvaardigen. Strijd voeren tegen geweld betekent ook de uitvoering van alle mensenrechten verdedigen, inclusief de seksuele en reproductieve rechten", was toen haar boodschap.