Krakers kunnen online nieuwe panden in Gent zoeken

Vergeet het slopende zoekwerk naar geschikte kraakpanden in de Arteveldestad. De kraker anno 2013 surft voortaan vanuit zijn luie zetel naar een Google Maps-bestand en kiest er zijn nieuwe stek uit.

De nichesite krakengent.squat.net vroeg bij de stad Gent de zogenoemde "inventaris leegstand" op, de "inventaris verwaarlozing" en de "inventarislijst ongeschiktheid". In de lijsten staan telkens panden met straat en huisnummer vermeld. De lijsten worden niet actief openbaar gemaakt op de website van de stad Gent, maar zijn via de openbaarheid van bestuur wel te verkrijgen.

De krakers rekenden uit dat er 304 leegstaande panden in de stad geregistreerd zijn, 1.948 ongeschikte en 131 verwaarloosde. "Samen zijn dat 2.382 onbewoonde woningen", rekenden de krakers uit. Die woningen staan nu op de krakerssite.

Eén van de recente grotere kraken in Gent gebeurde in een pand op de hoek van de Keizer Karelstraat met de Belgradostraat. De actiegroep "recht op wonen" begeleidt er een groep krakers die uit het Kasteel de Pélichy in Gentbrugge moesten. Het zou gaan om een 25-tal personen, enerzijds Roma en anderzijds gezinnen die eerder al vanop de camping Blaarmeersen moesten vertrekken. De eigenaar van het gekraakte pand gaat niet akkoord met de voorgestelde "bezetting ter bede" en zal allicht via de rechter om moeten om zijn gebouw leeg te krijgen.