"De staat moet op dieet", vindt Rutten

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten pleit voor structurele maatregelen bij de huidige begrotingscontrole. "De controle moet het startsignaal voor nieuwe economische hervormingen zijn", zegt ze in "VTM Nieuws". In "De Zevende Dag" werd ze hierin bijgetreden door Europees Commissaris voor Handel en partijgenoot Karel De Gucht.

Afgelopen maandag liet kersvers minister van Financiën Koen Geens in "De ochtend" op Radio 1 verstaan dat de huidige begrotingscontrole ruimte laat voor eenmalige ingrepen. Structurele maatregelen wilde hij naar het najaar uitstellen.

Voor Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten is die aanpak volkomen onaanvaardbaar. Volgens haar bieden enkel grondige, structurele maatregelen soelaas en wel per direct. "De staat moet op dieet. Geen crashdieet met eenmalige maatregelen want dat resulteert in een jojo-effect. De staat moet anders gaan leven."

Afwijken van een begrotingstekort van 2,15% is voor haar dan ook uit den boze. Nochtans pleit coalitiepartner PS al geruime tijd voor het loslaten van die norm. Maar daar heeft Rutten geen oren naar. "Voor elke stap die we vandaag niet nemen, dragen we morgen de gevolgen. We moeten vandaag inspanningen leveren die de komende jaren effect zullen hebben."

Rutten wil daarom verder gaan dan een loutere begrotingscontrole. "We moeten deze gelegenheid aangrijpen om nieuwe hervormingen in gang te zetten en de economie een positieve impuls te geven." Ze denkt daarbij aan een nieuwe pensioenhervorming of het verschuiven van de lasten op arbeid naar lasten op vervuiling of consumptie.

"Van uitstel komt afstel"

In "De Zevende Dag" waren bij partijgenoot Karel De Gucht gelijkaardige geluiden te horen. In een debat met econoom Paul De Grauwe pleitte hij voor verdere besparingen. "We stapelen de tekorten op. Drie procent, dat is meer dan tien miljard euro die we niet hebben en toch uitgeven. Dit jaar 2,15 procent. Dat is nog eens 7,7 miljard"

Op zijn beurt waarschuwde De Grauwe echter voor al te strenge besparingen. Volgens hem zullen die de economische groei fnuiken. Beter zou zijn om de bezuinigingen te matigen en in de tijd te spreiden.

De Gucht was niet onder de indruk: "Ik ben geen geschoold econoom, maar ik ken wel iets van de Belgische politiek. Wat ik weet, is dat de redenering van spreiden over een langere periode en wachten tot het beter gaat, het typische voorbeeld is van "van uitstel komt afstel". Als we dat nu niet doen, is er in de toekomst geen enkele reden waarom we dat wel zouden doen. En we moeten die structurele maatregelen nemen, omdat het anders finaal fout loopt met onze staatshuishouding, met de kosten van de vergrijzing die op ons afkomt".