Eyskens antwoordt Bourgeois - Mark Eyskens

De luidruchtige aankondiging door viceminister-president Geert Bourgeois dat N-VA na de verkiezingen van 2014 de ‘totale Vlaamse autonomie’ wil verwezenlijken, is een sensationele coming out voor feitelijk separatisme. Een ongegeneerde openhartigheid waarop Bart De Wever zich tot op heden nooit had laten betrappen.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Ongemaskerd

De verklaring van Geert Bourgeois wordt dan ook in hogere partijkringen van de Vlaamse nationalisten beschouwd als een vervelende blunder. Alle opiniepeilingen wijzen er op dat 85 % van de Vlamingen niet moeten weten van het opdoeken van België. Zij willen wel een beter bestuurd België in het raam van een correct federalisme, waarin iedereen aan zijn trekken komt en niet te veel communautaire ruzies worden uitgevochten ten koste van hun welzijn en welvaart. Maar ze zijn en blijven voorstanders van een drievoudige aanhankelijkheid: Vlaming, Belg en Europeaan.

Tussen deze drie loyauteiten hoeft geen interne contradictie te bestaan. In elke Vlaming schuilt ook een Belg en een Europeaan.

De separatisten onderschatten ook de kolossale internationale verwikkelingen waarmee een onafhankelijk Vlaanderen zou worden geconfronteerd met het oog op zijn toetreding tot de Europese Unie en zijn internationale erkenning.

Secessie van Vlaanderen

Het programma van N-VA kan maar worden uitgevoerd dankzij een eenzijdige secessie van Vlaanderen waardoor dit zich afscheidt van België. Met andere woorden wordt door NV-A gealludeerd op een onvermijdelijke institutionele revolutie, met alle nare economische gevolgen vandien.

Geert Bourgeois stelt dat hij nog enkel wil samenwerken met de Franstaligen wat betreft het gemeenschappelijk bestuur van Brussel, die ook de hoofdstad moet blijven van de Vlamingen. Maar dit is natuurlijk een totale illusie als men tegelijkertijd de de facto onafhankelijkheid van Vlaanderen opeist. De formule van NVA komt neer op een vechtscheiding in 2014.

Wat N-VA wil, veronderstelt een verregaande grondwetswijziging en de toepassing van artikel 35 dat zegt dat de gewesten onderling moeten overleggen wat zij nog samen willen doen. Maar dit realiseren vereist uiteraard een akkoord met de Franstaligen. Voor N-VA echter is een autonomistisch standpunt te nemen of te laten, inclusief het onder voogdij stellen van Brussel. Een standpunt dat de Franstaligen maar ook de Vlaamse Brusselaars niet kunnen aanvaarden.

Brussel opgeven

Het alternatief is Brussel opgeven, wat een ware verminking zou betekenen van Vlaanderen ook ten opzichte van zijn eigen geschiedenis. De aanwezigheid van de Vlamingen in Brussel (hoofdzakelijk overdag) in de Europese hoofdstad van een Europese Unie van 500 miljoen inwoners, is van kolossaal belang.

Het was een bijzonder intelligente en vooruitziende beslissing van voormalig minister-president Gaston Geens om de Vlaamse regering en het Vlaams parlement te vestigen in Brussel en niet in een provinciestad. Elke dag komen tenminste 250.000 Vlamingen naar Brussel werken. Door de afscheuring van Vlaanderen, zoals door Geert Bourgeois voorgesteld, dreigen deze mensen hun baan daar te verliezen.

Selectief

N-VA stelt voor om alle bevoegdheden volledig te splitsen, met name de fiscaliteit, de sociale zekerheid, het gerecht, de collectieve arbeidsovereenkomsten, de spoorwegen, enz... Het federale niveau wordt dan in een eerste fase herleid tot een lege schelp, vooraleer het volkomen nutteloos zou worden.

Vreemd genoeg wordt niet gesproken over de verdeling van de pensioenlasten, die proportioneel zwaarder doorwegen voor Vlaanderen. 

Financiële speculatie

Evenmin wordt met geen woord gerept over de verdeling van de openbare schuld, die nagenoeg € 365 miljard euro bedraagt.

Indien na de verkiezingen van 25 mei 2014 de politieke toestand in België totaal geblokkeerd geraakt als gevolg van het ultimatum van de Vlaamse nationalisten, zoals dit vandaag in Italië het geval is, of indien zou blijken dat onderhandeld wordt over de verdeling van de openbare schuld, waarvan nota bene 80 % is onderschreven in het buitenland, zou onmiddellijk een uitermate gevaarlijke speculatie uitbreken op de financiële markten tegen de Belgische kredietwaardigheid.

De interestvoeten zouden binnen de kortste keren uit de pan rijzen. Indien de regering Di Rupo ongeveer een jaar geleden is gevormd geraakt na 535 dagen onderhandelen, dan is dat onder meer omdat zich een fatale onrust voordeed op de financiële markten met betrekking tot de financiële stevigheid van ons land.

Een stijging van de rentevoeten dient te worden betaald met belastingen. Zodra de Vlamingen zullen beseffen dat zij het avonturisme van de NVA duur moeten betalen met een aantasting van hun welvaart, zullen zij zich massaal keren tegen NVA.

Ongezond verstand

Een verstandig man als Bart De Wever beseft dit natuurlijk ook en heeft tot op heden zijn separatistische agenda weggemoffeld onder verhullend woordgebruik. De separatistische neigingen van Geert Bourgeois, thans open en bloot beleden, op 14 maanden voor de volgende verkiezingen, zijn te beschouwen als een enorme tactische uitschuiver.

De diepere motivering hiervan is niet een overdosis aan ‘ongezond verstand’ maar is wel te wijten aan de ambitie om dankzij flamingantisch opbod in de schoot van N-VA het voorzitterschap van de partij in de wacht te slepen.

Als de separatisten gelijk krijgen, dreigt Vlaanderen in de nabije toekomst een soort Kosovo aan de Schelde te worden. Dit kan toch niet de bekroning zijn van 150 jaar Vlaamse beweging.

(De auteur is Minister van Staat.)
 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.