Paus Franciscus vraagt om voor hem te bidden

De nieuwe paus heeft vanochtend een misviering gehouden in de kleine parochie Sint-Anna van het Vaticaan. Daarna bad hij voor het eerst het angelusgebed met duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein in Rome. Hij verstuurde vandaag ook zijn eerste tweet.

Franciscus vierde vandaag zijn eerste zondagsmis als paus in de eenvoudige parochiekerk van het Vaticaan. Voordat hij de kerk binnenging, groette hij de mensen die buiten stonden te wachten. Zij riepen "leve de paus" en "Franciscus, Franciscus".

Na de mis maakte hij een praatje met de kerkgangers en gaf hen één voor één een hand, zoals een parochiepriester. Hij vroeg de mensen om voor hem te bidden. Tijdens de preek riep hij op tot barmhartigheid. "In alle bescheidenheid, is voor mij barmhartigheid de sterkste boodschap van de Heer", zei de Argentijnse paus.

Eerste angelusgebed met nieuwe paus

Ondertussen waren op het Sint-Pietersplein in Rome duizenden mensen samengekomen om samen met de paus het angelus te bidden. Twee weken was er geen angelus meer geweest op zondagmiddag.

Voor het gebed sprak Franciscus de gelovigen toe over de grenzeloze genade van God die nooit stopt de mensen te vergeven.

Sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag, om 12 uur 's middags, voorgaat in het angelusgebed. Dat doet hij vanuit zijn appartement in het Apostolisch Paleis.

Franciscus tweet ook via @pontifex

Vandaag heeft de paus ook zijn eerste tweet gestuurd. Daarvoor gebruikte hij de account @pontifex, die in het leven geroepen werd door zijn voorganger Benedictus XVI.

"Beste vrienden, ik dank u uit de grond van mijn hart en ik vraag u om voor mij te blijven bidden", luidde de boodschap.

Toen Benedictus XVI aftrad als paus, werd de account @pontifex gesloten en werden alle tweets verwijderd. Woensdag opende de account opnieuw met "habemus papam Franciscum".