Protest tegen wachtlijsten mensen met handicap

Naar aanleiding van de Dag van de Zorg hebben enkele honderden mensen met een handicap, hun familie, instellingen en organisaties actiegevoerd voor de ingang van het Centraal Station in Brussel tegen de lange wachtlijsten in de zorgsector.

De manifestanten riepen op om het Vlaamse beleid voor mensen met een handicap bij te sturen, zodat ze steeds een passende opvang en verzorging kunnen krijgen. In Vlaanderen staan ongeveer 20.000 mensen met een handicap op een wachtlijst voor een opname in een instelling, thuisbegeleiding of assistentie. Vooral de doorstroming van een instelling voor minderjarigen naar opvang voor volwassenen, is een schrijnend probleem.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zegt hen "te begrijpen". "Tijdens de Dag van de Zorg zetten meer dan 180 instellingen en bedrijven hun deuren open om ons te laten zien hoe mensen die zorg nodig hebben, worden opgevangen. Een schitterend initiatief. Maar tegelijkertijd stelt dit initiatief het contrast scherp met mensen, die (nog) niet direct de juiste hulp op de juiste plaats vinden", geeft Vandeurzen toe in een mededeling.

De minister wijst erop dat het aantal geregistreerde zorgvragen in Vlaanderen elk jaar groeit (van 15.000 in 2009 tot 20.000 in 2012) en dat de Vlaamse overheid elk jaar meer middelen vrijmaakt voor de opvang van gehandicapten die zorg nodig hebben. Op die manier werden in 2012 40.800 mensen ondersteund, tegen 36.000 in 2009. Toch blijft de kloof tussen de vraag en het aanbod groot.

Ouders van kinderen met een handicap maken zich vooral zorgen over wat er gebeurt wanneer hun kinderen 21 jaar oud worden. Volgens Vandeurzen werkt de Vlaamse overheid aan een financieringssysteem "dat tot een zorggarantie moet leiden".

Meest gelezen