Verrassend veel bacteriën op diepste punt van oceanen

Het diepste punt van de aarde, Challenger Deep in de Marianentrog, huisvest een verrassend actieve gemeenschap van bacteriën, ondanks de extreme druk, koude temperatuur en het gebrek aan licht. Dode planten en vissen die in de diepte vallen, dienen als voedsel voor de bacteriën.
AP2012
Een zee-anemoon aan de rand van de Marianentrog, op zo'n 6.000 meter diepte.

Het leven in de diepe oceanen hangt voornamelijk af van organisch materiaal dat naar beneden dwarrelt. Het meeste voedsel wordt onderweg echter opgegeten door aaseters en kleinere deeltjes worden aangetast door bacteriën. Daardoor schat men dat slechts een tot twee procent van het organisch materiaal dat in de oppervlaktewateren wordt geproduceerd, de oceaanbodem bereikt op de gemiddelde diepte van de bodem, zo'n 3.700 meter diep. Hoeveel organisch materiaal de diepere plekken bereikt, is niet geweten. 

Om meer te weten te komen over het leven op de bodem van de diepzee, gebruikten geleerden een soort "maanlander" om de modder te analyseren op de bodem van Challenger Deep, met een diepte van 11 kilometer de diepste trog op aarde.

De geleerden onder leiding van wetenschappers van de Universiteit van Zuidelijk Denemarken in Odense in Denemarken, analyseerden ook het zuurstofverbruik in het bezinksel en ontdekten dat dat onverwacht hoog lag. Dat wijst erop dat de bacteriën twee keer zo actief waren als op de zeebodem naast de trog, die zo'n 6.000 meter diep is.

Het sediment uit Challenger Deep bevatte duidelijk meer bacteriën en organisch materiaal dan dat uit de hoger gelegen zeebodem in de buurt. De onderzoekers denken dat de trog werkt als een natuurlijke "val" voor het organisch materiaal dat naar beneden valt. Het materiaal dat op de steile wanden van de trog belandt, zal vaak op de bodem terechtkomen. Ook de talrijke aardbevingen in het gebied dragen daartoe bij, omdat ze vaak aardverschuivingen veroorzaken.

De studie van Deense, Schotse, Duitse, Japanse en Groenlandse geleerden is gepubliceerd in Nature Geoscience.

De Marianentrog

De Marianentrog is een diepe kloof van zo'n 2.550 kilometer lang in de Stille Oceaan. Op het diepste punt is de kloof 11 kilometer diep, wat betekent dat de Mount Everest er makkelijk in zou kunnen. 

De druk op die diepte is meer dan duizend keer de druk van aan de oppervlakte, het water is er bijna vijf procent dichter dan aan het oppervlak en de temperatuur schommelt tussen een en vier graden.

De trog is ontstaan doordat de Pacifische plaat, de grootste aardplaat die er is, onder de kleinere en lichtere Filipijnse plaat duikt.