Rik Torfs: "Hart volgen, roer omgooien"

CD&V-senator en kerkjurist Rik Torfs stapt uit de politiek. Hij wordt opnieuw voltijds hoogleraar aan de KU Leuven en is kandidaat bij de rectorverkiezingen in mei. Dat heeft hij vanmiddag aangekondigd op een persconferentie. In de Senaat wordt hij opgevolgd door Els Van Hoof, voorzitster van de werkgroep Vrouw & Maatschappij binnen CD&V.

In 2005 deed Rik Torfs al eens een gooi naar het rectorschap van de KU Leuven, hij verloor nipt. Nu stelt hij zich dus opnieuw kandidaat. Hij wordt opnieuw voltijds hoogleraar, een voorwaarde om kandidaat-rector te kunnen zijn. Dat is niet combineerbaar met politieke nevenactiviteiten, Torfs zal maandag dan ook zijn mandaat als senator neerleggen.

"De verkiezingen van 2014 hangen in de lucht, maar daaraan zal ik niet deelnemen", kondigde Torfs vanmiddag aan op een persconferentie in de Senaat. "Ik zal wél deelnemen aan andere verkiezingen in 2013: die voor rector aan de KU Leuven. De plek waar ik mij meer dan ooit thuis voel. Soms moet je het roer omgooien en je hart volgen. Ommekeer. Paus Franciscus laat zien dat die ook mogelijk is wanneer niemand het verwacht. Dat is een inspirerende gedachte."

"Het is mijn gevoel dat er een hoge nood is aan een universiteit als lichtbaken in de samenleving", reageerde Rik Torfs in "Het journaal". "De universiteit moet -uiteraard- een plaats zijn voor goed onderwijs en onderzoek, maar ook een plaats die zowel een rustpunt is als een punt waar de vernieuwing begint." De universiteit moet de ontwikkelingen in de samenleving zien en sturen vooraleer ze haar overvallen.

De kandidaturen voor de rectorverkiezingen kunnen op 27 en 28 maart ingediend worden. In april is er tijd om campagne te voeren. Op 13 mei vindt de stembusgang plaats. Komt daar geen winnaar uit de bus, volgen op 17 en 23 mei nog een eventuele tweede en derde ronde. Huidig rector Mark Waer heeft al gezegd dat hij geen kandidaat meer is.

"Wit konijn" was niet onomstreden

Rik Torfs (56) maakte carrière als hoogleraar kerkelijk recht aan de KU Leuven en columnist. Bij het grote publiek raakte hij bekend door zijn verschijningen op radio en tv. Meermaals trokken politieke partijen aan zijn mouw, maar hij kon lang de boot afhouden. In 2010 kwam het er dan toch van.

Met de steun van toenmalig partijvoorzitter Marianne Thyssen nam hij deel aan de federale verkiezingen. Hij stond tweede op de Senaatslijst en werd verkozen met 143.603 voorkeurstemmen. Als senator hield hij zich vooral bezig met justitie en ethiek. Hij zat onder meer in de commissie zich buigt over de uitbreiding van de euthanasiewet.

Torfs was niet onomstreden binnen CD&V. Dat hij als wit konijn, vanuit het niets, de tweede plaats op de Senaatslijst kreeg, was een bron van wrevel. Door sommigen werd hij ook meer als vedette gezien, gevraagd om op de lijst te staan vanwege zijn amusementswaarde.

Torfs liet zich bovendien herhaaldelijk kritisch uit over de werking van de politiek én over zijn eigen partij. Zo vond hij bijvoorbeeld dat sommige hervormingen binnen CD&V niet snel en niet diep genoeg gingen.

Maanden geleden al liet hij weten zich te gaan "bezinnen" over zijn politieke toekomst. Begin dit jaar klonk het in de krant De Morgen dat zijn jaren in de politiek "zeker niet de beste uit zijn leven" waren. "Ik word geassocieerd met het beleid van een partij waar ik verder weinig greep op heb. En er zijn zo veel dingen lastig aan dit beroep: het trage tempo van de politiek, het vele tijdverlies."

Torfs zegt dat zijn beslissing om weer voor zijn academische carrière te kiezen, niet in eerste instantie ingegeven is door zijn onvrede over de politiek. "Ik ben heel blij dat ik dit heb meegemaakt, ik heb in commissies over justitie en ethiek mijn bijdrage kunnen leveren. Maar ook vanuit de burgerlijke samenleving kan ik mijn maatschappelijk engagement tonen."

Meest gelezen