Kim De Gelder is schuldig en krijgt levenslang

Voor het hof van assisen in Gent heeft de jury Kim De Gelder schuldig bevonden aan 4 moorden en 23 moordpogingen. De acht mannen en vier vrouwen van de jury hebben hem ook nu én op het moment van de feiten toerekeningsvatbaar verklaard. De Gelder moet levenslang in de gevangenis blijven. Hijzelf bleef onbewogen bij het voorlezen van het arrest. In de zaal werd opgelucht gereageerd door slachtoffers en nabestaanden.

"Wegens zijn dubbel profiel van serie- en massamoordenaar is Kim De Gelder uiterst gevaarlijk voor de maatschappij." Dat staat in de motivering voor de beslissing om De Gelder schuldig te verklaren over de hele lijn. De Gelder was en is voor de jury toerekeningsvatbaar.

"Voor de gezworenen is er niet de minste twijfel dat beschuldigde Kim De Gelder zowel bij de feiten op 14, 16 als 23 januari 2009 niet verkeerde hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden", las assisenvoorzitter Koen Defoort de motivering voor.

De jury sluit zich aan bij de bevindingen van het college van deskundigen. Volgens die deskundigen heeft De Gelder een ernstige geestesstoornis, met name van het type schizotypische persoonlijkheidsstoornis, met narcistische en antisociale trekken. De bevindingen van de experts van de verdediging "konden niet overtuigen".

In de motivering wordt ook verwezen naar de "volkomen koelbloedige en ijzig kalme manier" waarop de feiten in Fabeltjesland werden gepleegd. Ook de grondige voorbereidingen die De Gelder trof, werden opgesomd. Die bewijzen "dat hij over meer dan voldoende inschattings- en oordelingsvermogen beschikte bij het plegen van de daden". De Gelder maakte ook enkele malen keuzes, luidt het.

Ook schuldig aan moordpoging op gezin Van Der Westerlaeken

De verdediging van Kim De Gelder betwistte maar één beschuldiging, namelijk de moordpoging op het gezin Van Der Westerlaeken in de Galgstraat in Vrasene op 14 januari 2009, maar beet in het zand.

Volgens de assisenjury was er "ontegensprekelijk een begin van uitvoering om het gezin uit te moorden". Het koppel en hun zoon waren niet thuis op het moment dat De Gelder voor hun huis stond.

Volgens de advocaat van De Gelder, Jaak Haentjens, ontbrak een begin van uitvoering en trok De Gelder zich vrijwillig terug. Advocaat Walter Damen (foto rechts), die het gezin vertegenwoordigde, pleitte tijdens het proces het tegenovergestelde. De Gelder gaf in verhoren toe dat hij naar het huis van het gezin was gereden met de bedoeling alle aanwezigen te doden.

"Zijn voornemen om daar te moorden, stond vast", luidt het in de motivering voor de beslissing van de jury. Daarin wordt verwezen naar de grondige voorbereidingen. De Gelder was op verkenning geweest, bracht een vermomming aan en had een nagemaakte dienstkaart van een onderzoekscentrum bij zich. Ook had hij al een mes uit zijn rugzak genomen.

"Deze concrete handelingen maakten ontegensprekelijk een begin van uitvoeren uit van het voornemen om het gezin uit te moorden", luidt het in de motivering. "Kim De Gelder heeft niet vrijwillig afgezien van deze moordplannen." Dat hij zijn plannen niet kon uitvoeren, heeft te maken met omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, luidt het.

Meest gelezen