Cyprus is voorlopig gered van het bankroet

De ministers van Financiën van de eurozone hebben vannacht een reddingsplan goedgekeurd voor Cyprus. Het plan ontziet de kleine spaarders en is erop gericht de omvangrijke bankensector op het eiland af te slanken. Wie meer dan 100.000 euro op de rekening heeft staan, moet wel een forse bijdrage leveren.
AP2013
De Laiki Bank zal ontmanteld worden.

Cyprus krijgt dus een lening van 10 miljard euro, voornamelijk van de eurolanden en voor een deel van het Internationaal Monetair Fonds. In ruil zal het land de komende weken een protocol tekenen met de trojka (De EU, de Europese Centrale Bank en het IMF) waarin Cyprus structurele hervormingen belooft, privatiseringen en een verhoging van de vennootschapsbelasting van 10 naar 12,5 procent. Ook wordt Cyprus gevraagd de strijd tegen het witwassen van geld op te voeren.

Cyprus moet zelf 5,8 miljard euro bijeenbrengen, wat zal gebeuren door de houders van grote deposito's verliezen op te dringen, door hogere belastingen en privatiseringen.

De borstel door de banken

De banksector in Cyprus wordt fors afgeslankt. Er is een beheerder benoemd die Laiki Bank, de tweede bank van het land, zal opdoeken. De goede onderdelen en spaargelden tot 100.000 per persoon worden afgesplitst en ondergebracht bij de Bank of Cyprus, de grootste bank. De slechte onderdelen komen in een "bad bank" terecht.

De aandeelhouders en de spaarders van Laiki met deposito's boven 100.000 euro zullen daarbij aanzienlijke verliezen lijden. Hun geld, ongeveer 4,2 miljard euro, zal gebruikt worden voor het delgen van de schulden van Laiki Bank en voor de herkapitalisatie van Bank of Cyprus. Spaargeld wordt zo omgezet in aandelen.

Bij die Bank of Cyprus worden deposito's boven de 100.000 euro belast met 30% en ook dat geld gaat in de bank. Ook daar worden de slechte afdelingen afgesplitst in een "bad bank". Bank of Cyprus al wel de 9 miljard schulden van Laiki moeten terugbetalen. De ECB zal ook de Bank of Cyprus van alle nodige fondsen blijven voorzien. Beide banken zullen donderdag opnieuw de deuren openen. Voor de andere banken op het eiland verandert er niets. Die kunnen morgenochtend zoals gepland opnieuw opengaan.

AP2012

De Cypriotische autoriteiten zullen de kapitaalsstromen aan banden leggen om te vermijden dat buitenlandse kapitalen uit het land verdwijnen. Het gaat vooral om kapitaal van Britten en Russen.

Ten slotte moet Cyprus proberen tot een akkoord te komen met Rusland over de verlenging van een lening van 2,5 miljard euro, die normaal tegen 2016 terugbetaald moet worden.

AP2013

Heffing heeft faillissement vermeden

Zes dagen geleden had het Cypriotische parlement de eenmalige heffing op de spaartegoeden nog geblokkeerd. Maar vannacht hebben de Cypriotische regering en de ministers van Financiën van de EU daar nu toch een akkoord over bereikt voor deposito's hoger dan 100.000 euro, zodat een bankroet van het eiland voorlopig is afgewend.

Het plan was eerder onderhandeld tussen Cyprus en de zogeheten trojka: de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF, foto Lagarde links). Nu ook de ministers van Financiën van de eurozone het reddingsplan hebben goedgekeurd, is de weg vrij voor een nieuwe lening van 10 miljard euro aan Cyprus.

Kwam die lening er niet, dan zouden verschillende Cypriotische banken het faillissement moeten aanvragen. Omdat de regering niet het geld heeft om bij te springen, zou dat tot gevolg hebben dat het land uit de eurozone zou verdwijnen.

AP2013