Piet Vanthemsche herkozen als voorzitter Boerenbond

Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche blijft ook de komende vijf jaar aan het hoofd staan van de landbouworganisatie. Hij mag aan een tweede, en meteen ook laatste, ambtstermijn beginnen, zo heeft het hoofdbestuur van de Boerenbond beslist. De 57-jarige Vanthemsche is ook de nieuwe voorzitter van zusterorganisatie Landelijke Gilden, die opkomt voor het platteland.

Vanthemsche, dierenarts van opleiding, is sinds mei 2007 bij de Boerenbond. Begin maart 2008 werd hij tot voorzitter benoemd in opvolging van Noël Devisch. De jaren daarvoor bekleedde Vanthemsche verschillende functies voor de overheid, zoals topman van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) en van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG), en interministerieel commissaris Influenza.

Het hoofdbestuur van de Boerenbond heeft Chris Coenegrachts en Sonja De Becker aan als respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter aangeduid. "Zij zullen, samen met de nieuwe bestuursploeg, de volgende vijf jaar de belangen van de land- en tuinbouwers in Vlaanderen en Oost-België behartigen", luidt het in een persbericht.

Bij de Boerenbond vinden om de vijf jaar bestuursverkiezingen plaats. Die nemen een volledig jaar in beslag omdat de vertegenwoordiging van onderuit stap per stap wordt opgebouwd tot aan de aanduiding van het hoofdbestuur, het hoogste bestuursorgaan van de organisatie.