"Blij met deze belangrijke stap vooruit"

Oud-premier Yves Leterme (CD&V) is tevreden dat de Raad van State de beroepen tegen de Arco-garanties grotendeels verworpen heeft. Zijn regering had die waarborgen in het leven geroepen, maar het was niet duidelijk of dat wel kon in lopende zaken. Ook voormalig ex-minister van Financiën Steven Vanackere, die ontslag nam in nasleep van de ACW-heisa, heeft het op Facebook over een "opsteker".

Volgens de Raad van State volstond het advies van de Nationale Bank destijds om te vrezen voor een systeemcrisis, waardoor de regering-Leterme in lopende zaken wel degelijk mocht ingrijpen.

"Ik ben blij voor de kleine 800.000 Arco-spaarders", reageert Leterme. "Voor hen is het een belangrijke stap vooruit. Vaak gaat het immers om mensen die het niet te breed hebben en voor wie tweeduizend euro cruciaal is. Maar ik ben ook blij dat nu blijkt dat wij toch juist en in overeenstemming met de wet gehandeld hebben."

Ook Vanackere heeft het over een "opsteker voor wie vindt dat de regering en het parlement gerechtvaardigde beslissingen hebben genomen". "En het is zeer goed dat de fundamentele vraag over de zogenaamde discriminatie aan het Grondwettelijk Hof wordt gesteld", schreef hij op Facebook.

Zijn partijgenoot Leterme blijft er van overtuigd dat de Arco-coöperanten recht hebben op de waarborg. "Coöperatieve aandelen zijn mijns inziens iets anders dan gewone aandelen. Ze horen dan ook bij de gelijkgestelde financiële producten uit de waarborgregeling", beklemtoont hij.

Leterme onderstreept tot slot dat tijdens de vereffening eerst het eigen kapitaal van Arco aangesproken zal worden. De garantie zal slechts het verschil bijpassen. "Het is belangrijk dat de belastingbetaler dat weet", klinkt het nog. "De garantie is ook nog nooit aangesproken, daar is dus nog geen euro aan verloren gegaan."