"Onvoldoende specialisten die aan afgesproken tarief werken"

Op sommige plaatsen in Vlaanderen vinden patiënten geen gynaecologen of huid- en oogspecialisten meer die werken tegen het officiële terugbetalingstarief. Dat betekent dat ze duurder zijn voor de patiënten. Vooral in West-Vlaanderen en ook in Oudenaarde, in Oost-Vlaanderen, is er een probleem. Dat blijkt uit onderzoek van het socialistische ziekenfonds.

Hoewel in Vlaanderen gemiddeld 83,84 procent van de huisartsen en specialisten de nieuwe tarieven aanvaard heeft, bestaan er in sommige arrondissementen, vooral in West-Vlaanderen, problematische situaties. Zo is er in Oudenaarde, Ieper, Kortrijk, Roeselare en Veurne geen enkele geconventioneerde dermatoloog of oogarts te vinden. Daardoor "komt de tariefzekerheid voor een aantal medische disciplines in bepaalde regio's ernstig in het gedrang", aldus de Socialistische Mutualiteit in een persbericht.

De huisartsen volgen traditioneel in grotere mate de afgesproken tarieven: 91,28 procent van de huisartsen in Vlaanderen heeft de conventie onderschreven. Maar vooral dermatologen, oogartsen en gynaecologen bepalen liever hun eigen tarieven. "Een analyse van de cijfers leert dat bijna drie op de vier Vlaamse huidartsen de tarieven niet respecteren, voor de gynaecologen en oogartsen ligt het percentage op respectievelijk 46 en 40 procent", stelt de Socialistische Mutualiteit.

"Patiënten maar ook huisartsen klagen dat ze in hun omgeving onvoldoende specialisten vinden die aan de afgesproken tarieven werken", verklaart algemeen secretaris Paul Callewaert. "De huidige situatie is ongezond. Als verdediger van de belangen van de patiënt kunnen wij niet tolereren dat die zich blauw moet betalen bij sommige geneesheren-specialisten. Wij dringen er bij de minister op aan om gepaste maatregelen te nemen."

De ziekenfondsen en artsen sloten in januari een nieuw akkoord. Daarin is een stijging van de honoraria van huisartsen en specialisten met 2 procent opgenomen. Technische verstrekkingen door een huisarts stijgen slechts met 1 procent. Artsen die niet akkoord gaan, mogen een ander tarief aanrekenen, maar zij genieten niet de voordelen die de geconventioneerde artsen krijgen. Zo komt er een jaarlijkse aanmoedigingspremie van 434 euro voor artsen die altijd de officiële tarieven aanrekenen.