Fors lagere boetes voor Antwerpse havenbedrijven

De internationale havenbedrijven DP World uit Dubai en PSA uit Singapore moeten de Antwerpse haven "maar" 14 miljoen euro boete betalen. Dat heeft het Antwerpse havenbestuur beslist. Door de crisis waren de achterstallige boetes tot 67 miljoen euro opgelopen maar het grootste deel daarvan is nu kwijtgescholden. Katoen Natie had nochtans het volle pond gevraagd.

Bedrijven actief in de Antwerpse haven zijn contractueel verplicht jaarlijks een bepaald quotum aan containers te verhandelen. Toen de economische crisis enkele jaren geleden uitbrak, konden veel van deze bedrijven niet langer aan deze contractuele verplichting voldoen. Normaal moeten ze in dat geval boetes betalen, maar net omwille van de crisis inde de Antwerpse haven die boetes een tijdlang niet.

Havenbedrijven DP World uit Dubai en PSA uit Singapore stapelden op deze manier de achterstallige boetes op tot een bedrag van 67 miljoen euro. Concurrent Katoen Natie eiste dat het bedrijvenduo alsnog het volledige bedrag zou betalen.

Topman Fernand Huts voerde hiervoor hevig campagne. Hij stelde voor om alle boetes in een gemeenschappelijke pot te storten en het verzamelde bedrag over alle havenbedrijven te herverdelen.

Het Antwerpse havenbestuur oordeelt echter anders. DP World en PSA moeten wel degelijk de achterstallige boetes betalen, maar het grootste deel daarvan wordt kwijtgescholden. Alles samen moeten de twee bedrijven nu nog 14 miljoen euro aan de Antwerpse haven overmaken.