Minder kinderen verwekt door de crisis

De economische crisis weegt op de geboortecijfers in de Europese Unie. Sinds 2009 is de toename van het aantal geboorten gestopt. Het geboortecijfer is nu stabiel op bijna 1,6 kinderen per vrouw, zo stelt de Europese Commissie vast in haar kwartaalrapport over de sociale situatie.
AP2012

Sinds 2002 worden statistieken over de vruchtbaarheidsgraad uit alle (27) lidstaten van de Europese Unie ingezameld. In een relatief gunstige economische context steeg de Europese vruchtbaarheidsgraad sindsdien van 1,46 tot 1,60 kinderen per vrouw in 2008. Die bescheiden opmars is sinds 2009, als de financiële crisis volop woedt, gestopt. In 2011 klokte de indicator af op 1,57 kinderen per vrouw.

Aan de Belgen kunnen we die daling niet toeschrijven. In ons land staat het geboortecijfer op 1,81 kinderen per vrouw. Het aantal geboorten daalt vooral in de crisislanden: in Griekenland, tot 1,43, in Portugal tot 1,35 en in Spanje tot 1,36 kinderen per vrouw.

Somber beeld van Europa

De gegevens komen uit een breder rapport over de sociale situatie in Europa. Daarin schetst de Commissie een somber beeld: de werkloosheid blijft toenemen en de financiële situatie van met name de armere gezinnen is zorgwekkend. De overheidsbezuinigingen hebben volgens het verslag niet enkel een direct negatief effect gehad op de werkgelegenheid bij de openbare sector, maar ook indirect gezorgd voor een verlaging van de macro-economische vraag.

Veranderingen van de belastingstelsels en socialezekerheidsvoorzieningen en bezuinigingen op de lonen in de overheidssector hebben volgens het rapport ook geleid tot "aanzienlijke verlagingen van de reële inkomens van huishoudens, waardoor de levensstandaard van huishoudens met een laag inkomen in het gedrang is gekomen".

In het begin van de crisis vormde de sociale zekerheid een vorm van compensatie voor het verlies aan inkomen. Die invloed is sinds 2012 verwaarloosbaar geworden. De uitgaven voor sociale zekerheid zijn veel verder verlaagd dan in de vorige recessie.