Open VLD blijft achter hoofddoekenverbod aan loketten staan

De Antwerpse liberalen blijven achter het hoofddoekenverbod aan de stadsloketten staan. Dat blijkt uit een debat tussen Karin Heremans (Open VLD) en Wouter Van Besien (Groen) in "Terzake".
Karin Heremans

Eerder vandaag raakte bekend dat de SP.A van plan is om zich in een nieuwe beginselverklaring af te zetten tegen een verbod om in openbare functies een hoofddoek te dragen. De partij verandert daarmee van koers, want de Antwerpse socialisten onder Patrick Janssens hadden zo'n verbod enkele jaren geleden ingevoerd in de stad.

Wouter Van Besien van Groen juicht deze koerswijziging toe en roept de Open VLD en CD&V op om zich voortaan ook tegen het hoofddoekenverbod te verzetten.

Maar zeker in Antwerpen is Open VLD niet van plan om van standpunt te veranderen. Karin Heremans zegt dat er een groot verschil is tussen een verbod van levensbeschouwelijke kentekens op scholen en een verbod omwille van de neutraliteit aan de loketten.

"Als Open VLD zijn wij ook voorstander van de kleurrijke open samenleving, maar wij stellen dat je soms moet balanceren tussen vrijheden. En waar wij heel veel aandacht voor hebben, is voor de druk op de vrouwen die er in bepaalde gemeenschappen is", zegt Heremans."Elke vrouw heeft het recht om een hoofddoek te dragen, maar het gaat over die vrouw daarnaast die ook in vrijheid moet kunnen beslissen dat niet te doen."

"En die druk is er wel", zegt Heremans, "er is een onderzoek van de universiteit van Rabat rond de integratie van Marokkanen in België, dat stelt dat 1 op de 4 van de Marokkaanse vrouwen erkent druk te ervaren".

Van Besien erkent dat er in sommige gevallen druk wordt uitgeoefend op de vrouwen, maar stelt dat door het invoeren van een hoofddoekenverbod de verkeerde persoon gestraft wordt, namelijk de vrouw zelf.