Zitbanken uit station Oostende om daklozen te weren

In het station van Oostende zijn de zitbanken weggehaald. De spoorwegen doen dat omdat er te veel overlast is van daklozen die er de hele dag zitten.

"We hebben ze weggehaald", zegt Geert Dierckx, communicatieverantwoordelijke van de NMBS Holding in Het Laatste Nieuws. "We hopen de daklozen die in het station rondhangen duidelijk te maken dat het hier geen opvangtehuis is."

"Het is een drastische maatregel", geeft Dierckx toe. "Maar de reizigers deden hun beklag over de aanwezigheid van de daklozen en baalden van de overlast. Het gaat om een tijdelijke maatregel die we later deze week zullen evalueren, maar op het eerst zicht lijkt het vruchten af te werpen: er zwerven minder daklozen in de stationshal rond."

OCMW-voorzitster Vanessa Vens (SP.A) heeft begrip voor de beslissing maar betreurt dat er geen overleg is geweest met de stad. Het OCMW van de kuststad heeft deze week nog een laatste keer de winteropvang voor daklozen verlengd.