"Hoofddoekenkwestie is een detail"

De hoofddoekenkwestie is een futiel detail, maar een detail dat wel is uitgegroeid tot een symbool, zegt SP.A-voorzitter Bruno Tobback. Het blijft scholen, steden en bedrijven wel vrij om een hoofddoekenverbod of een neutraal uniform in te voeren, "zolang het niet-discriminerend is".

Gisteren al raakte bekend dat de SP.A haar standpunt over het hoofddoekenverbod bijstuurt. Een hoofddoek voor iemand die een openbare functie bekleedt, moet kunnen, zeggen de Vlaamse socialisten nu. De vorige Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) voerde nog een hoofddoekenverbod in zijn stad in.

"We willen het debat over diversiteit niet voeren vanuit de verschillen, maar op basis van wat we delen. Als we het eens zijn over wat we als samenleving delen, zijn overtuiging, geloof en seksuele geaardheid een bijzaak", zegt SP.A-voorzitter Bruno Tobback. "Het maakt niet uit dat de dame die mij een bouwvergunning toekent, een hoofddoek draagt of niet. De hoofddoekenkwestie is een futiel detail, maar een detail dat wel is uitgegroeid tot een symbool."

"Ik stoor me veel meer aan misbruiken van ons sociaal systeem, aan het feit dat vrouwen niet meer in korte rok over straat kunnen lopen of dat homo's niet hand in hand over straat kunnen. We moeten het als samenleving eens raken over wat we samen delen en iedereen moet daarin zijn verantwoordelijkheid opnemen. Pas als we het daarover eens zijn, zal een pipo met een hoofddoek een pipo zijn als alle andere."

Volgens Tobback blijft het de scholen of scholengemeenschappen wel vrij om een hoofddoekenverbod in te voeren. "Scholen en scholengemeenschappen hebben het recht op hun eigen project, ook als dat project er een is van absolute neutraliteit. Al is dat niet ons project", aldus Tobback.

Een stad, en bij uitbreiding ook bedrijven, hebben volgens Tobback ook het recht om een neutraal uniform of functiekledij op te leggen. "Maar dan moet dat niet-discriminerend zijn. En buiten gezagsfuncties zoals politie-agenten zien we eigenlijk geen reden om mensen te dwingen om hun geloof of geaardheid krampachtig te verbergen".