"Misschien verrast Google ons wel met eigen bank"

Econoom Geert Noels is het initiatief van de New B-bank genegen, maar waarschuwt voor de concurrentiële markt. Noels ziet daarin een mogelijke rol weggelegd voor Google. Dat zei hij in "Reyers laat". New B is een burgerinitiatief met steun van 75 ngo's. De nieuwe bank zou, als ze genoeg steun krijgt, een transparante bank zijn die de financiële risico's schuwt.

Geert Noels, actief in het beheer van grote vermogens, vindt het goed dat er nieuwe initiatieven komen na de bankencrisis. "Ik draag zulke initiatieven een warm hart toe, maar we moeten realistisch zijn. New B heeft minstens een kapitaal nodig van 6 miljoen euro en nog veel meer als het wil concurreren met grootbanken, wat blijkbaar wel de ambitie is."

Noels wijst op de harde realiteit: "Een bank die geld binnenkrijgt, moet dat op het einde van de dag ook nog kunnen terugbetalen. Bovendien is de steun voor een project nog iets anders dan effectief je geld gaan storten op een rekening."

Volgens Geert Noels zouden we ook wel eens verrast kunnen worden door Google op het bankenfront. "Google heeft wereldwijd banklicenties en zou morgen een bank kunnen starten in de eurozone. Maar zowel New B als Google zijn op dat vlak interessant om te blijven volgen."